Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Botulizm (łac. botulismus) jest zespołem symptomów wywołanych działaniem jadu kiełbasianego. Do zatrucia jadem kiełbasianym dochodzi drogą pokarmową. Botulizm jest powodowany spożyciem pokarmu, który zawiera toksynę.

Ladit 280x336

Spotykano rzadkie przypadki, w których botulizm występował w wyniku zakażenia bakteryjnego rany, jest to tzw. botulizm przyranny.

Najczęstszym źródłem zatrucia są konserwy rybne, mięsne i jarzynowe. Nie należy spożywać przeterminowanej bądź niewłaściwie przechowywanej żywności zakupionej w sklepie.

Wybrzuszone wieczko konserwy świadczy o tym, że pożywienie nie nadaje się do spożycia. Botulizm dziecięcy jest rzadką i ciężką chorobą występującą u dzieci poniżej 12 miesiąca życia, po spożyciu miodu. Botulizm dziecięcy rozwija się w wyniku namnażania się bakterii w organizmie dziecka, a nie na skutek działania toksyny botulinowej.

Jad kiełbasiany zwany toksyną botulinową jest białkową egzotoksyną wytwarzaną bezwzględnie beztlenowe bakterie Clostridium botulinum. Jad kiełbasiany występuje w kilku rodzajach. Najbardziej negatywny wpływ na zdrowie człowieka mają typy A, B i E.

Gdzie wytwarzana jest toksyna?

Toksyna jest wytwarzana głównie w glebie i osadzie dna morskiego, a także w niewłaściwie przechowywanych i produkowanych produktach spożywczych.

Ladit 160x600

Botulina jest jedną z najsilniejszych toksych znanych nam obecnie. Toksyna botulinowa jest wrażliwa na wysoką temperaturę i zasolenie podłoża. Została zbudowana z dwóch łańcuchów polipeptydowych lekkiego i ciężkiego.

Toksyczne działanie toksyny jest oparte na trwałym połączeniu z płytką nerwowo-mięśniową oraz porażeniu skurczu mięśnia. Ponowne przekazywanie impulsów następuje stopniowi, w miarę tworzenia się nowych zakończeń nerwowo-mięśniowych.

Profilaktyka botulizmu opiera się na odpowiedniej konserwacji żywności i edukacji społeczeństwa. Są to środki, które najskuteczniej zapobiegają chorobie.

Kiedy zachodzi obawa, że chory spożył pokarm zawierający toksynę botulinową, trzeba wykonać płukanie żołądka, a także zastosować środki przeczyszczające i wlewy doodbytnicze.

Jakie możemy zaobserwować objawy botulizmu?

W przebiegu zatrucia jadem botulinowym pojawiają się dwa rodzaje objawów.

Jeden typ symptomów dotyczy przewodu pokarmowego, zaś drugi jest ściśle związany z działaniem toksyny botulinowej na zakończenia mięśniowo-nerwowe. W ciężkich przypadkach botulizmu może wystąpić śmiertelne zatrucie z powodu zachłystowego zapalenia płuc, zatrzymania akcji serca lub niewydolność oddechowa.

Zatrucie toksyną botulinową zostało opisane przez niemieckiego lekarza i pisarza Justinusa Kernera na początku XIX w. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.