Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Leczenie bradykardii jest poprzedzone dokładną diagnozą. Lekarz podejrzewający problemy z rytmem pracy serca zleca badania diagnostyczne, które pozwalają wykluczyć lub potwierdzić bradykardię.

Ladit 280x336

Zanim rozpocznie się leczenie bradykardii, konieczne jest wykonanie badania stacjonarnego EKG, badania wysiłkowego EKG, a także badania monitorem Holtera, testu pionizacji i badania elektrofizjologicznego.

Lekarz może ponadto zalecić wykonanie badania urządzeniem monitorującym, zanim rozpocznie leczenie bradykardii. Dzięki temu będzie możliwe poznanie przyczyn zasłabnięcia.

W przypadku, gdy zostanie zdiagnozowana objawowa bradykardia leczenie polega na podaniu atropiny dożylnie. Jest to metoda stosowana w przypadku, gdy występuje ciężka bradykardia. Leczenie w pozostałych przypadkach skupia się głównie na terapii choroby podstawowej.

Należy bowiem zaznaczyć, że bradykardia towarzyszy bardziej złożonym chorobom serca, między innymi chorobie niedokrwiennej. Poza tym może świadczyć o niedoczynności tarczycy, albo być spowodowana hiperkaliemią, czyli nadmiernym stężeniem potasu we krwi. Można więc uznać, że w przypadku choroby, takiej jak bradykardia, leczenie zależy głównie od tego, jaka jest jej przyczyna.

Serce człowieka jest centralnym narządem układu krwionośnego, podatnym na różnego rodzaju schorzenia.

 

Wśród chorób serca można wyróżnić wrodzone i nabyte. Wady wrodzone należą do nieprawidłowości budowy serca, albo dużych naczyń powstałych w życiu płodowych. Do najczęściej występujących schorzeń serca o nabytym charakterze, należy zaliczyć chorobę wieńcową i zawał mięśnia sercowego.

Ladit 160x600

Inne schorzenia to zaburzenia rytmu serca, przewodnictwa, a także zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia. Do diagnozy bradykardii niezbędne jest wykonanie badania EKG.

Elektrokardiografia jest zabiegiem diagnostycznym, który wykorzystuje się w medycynie głównie w celu rozpoznawania chorób serca. EKG wykonywane w czasie operacji na sercu jest metodą pośrednią, która polega na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w formie różnicy potencjałów między dwoma elektrodami.

Graficznie można odczytać to w postaci krzywej elektrokardiograficznej. Elektrokardiogram jest graficznym zapisem zmian potencjałów w trakcie depolaryzacji i repolaryzacji komórek serca. Na poziomie pojedynczego kardiomiocytu zmiany elektryczne prezentują się w ten sposób, że ich znajomość jest niezbędna, żeby zrozumieć charakterystyczne zmiany potencjału krzywej EKG.

Na wykresie EKG znajduje sie linia izoelektryczna będąca linią poziomą zarejestrowaną w czasie, kiedy w sercu nie stwierdza się aktywności. Załamki są wychyleniami od linii izoelektrycznej. Odcinki są natomiast czasem trwania linii izoelektrycznej między załamkami, z kolei odstępy stanowią łączny czas trwania odcinków i sąsiadującego załamka.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • bradykardia leczenie

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.