Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Bradykardia (łac. bradycardia) jest stanem, w którym częstość akcji serca nie przekracza 60 razy na minutę. Bradykardia objawowa występuje wtedy, gdy towarzyszą jej utrata przytomności i omdlenia.

Ladit 280x336

Warto wiedzieć, że bradykardia może prowadzić do asystolii. Nie zawsze bradykardia oznacza wystąpienie choroby. Bradykardia fizjologiczna występuje u osób, które uprawiają sport, a także u których nerw błędny jest nadmiernie aktywny.

Z kolei bradykardia patologiczna może być skutkiem zaburzeń przewodnictwa, działania leków, albo zaburzeń powstawania bodźca w układzie bodźcotwórczym. W ostatnim przypadku określa się ją mianem zatokowej.

Wśród źródeł choroby, takiej jak bradykardia, wymienia się chorobę niedokrwienną serca. Jest to zespół objawów chorobowych, które są następstwem przewlekłego niedotlenienia serca i niedożywienia jego tkanek.

Przeważnie, choroba niedokrwienna serca jest powodowana przez miażdżycę tętnic wieńcowych. Blaszka miażdżycowa doprowadza do zwężenia tętnic upośledzając przepływ wieńcowy.

Bardzo często chorobę niedokrwienną serca określa się więc mianem choroby wieńcowej.

 

Wśród mechanizmów odpowiedzialnych za jej rozwój znajdują się także anemia, hipotonia, nadczynność tarczycy i niewydolność oddechowa a także wady serca. Do choroby niedokrwiennej serca prowadzi również kardiomiopatia i nadciśnienie tętnicze.

Ladit 160x600

Niedoczynność tarczycy spowodowana niedoborem horonów wytwarzanych przez ten narząd jest także przyczyną bradykardii. Prowadzi również do spowolnienia procesów metabolicznych. Niedoczynność tarczycy zwykle występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Może mieć charakter pierwotny, wtórny lub trzeciorzędowy. Pierwotna niedoczynność tarczycy jest powodowana uszkodzeniem gruczołu tarczowego.

Niedoczynność wtórna jest z kolei skutkiem niedoboru TSH. Niedoczynność trzeciorzędowa wynika z kolei z niedostatku TRH, Jest to tyreoliberyna wytwarzana przez komórki podwgórza.

Hiperkaliemia, zwana także hiperpotasemią jest stanem u człowieka, w którym stężenie jonów potasowych w surowicy krwi przekracza dopuszczalną wartość, czyli 5,5 mmol/l. W przypadku, gdy hiperkaliemia prowadzi do arytmii, albo poziom potasu przekracza 6,5 mmol/l konieczne jest obniżenie jego ilości w organizmie człowieka.

Stosuje się kilka metod, w tym między innymi uzupełnianie wapnia, podanie insuliny, terapię wodorowęglanami, a także żywice jonowymienne i salbutamol. W przypadku, gdy wyżej wymienione sposoby nie przynoszą rezultatów, zaleca się zastosowanie dializy.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • bradykardia
  • bradykardia skutki

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.