Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Bruksizm (łac. bruxismus) jest określeniem stosowanym w przypadku patologicznego zgrzytania zębami. Istota bruksizmu polega na tym, że zęby żuchwy stykają się z zębami szczęki powodując tarcie.

Ladit 280x336

Najczęściej bruksizm występuje w nocy. Bruksizm jest jednym z rodzajów parasomni. Choroba bruksizm prowadzi do rozchwiania zębów w szczęce i żuchwie. Skutki bruksizmu to starcie koron zębowych, pękanie szkliwa, a także pojawianie się zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach skroniowo - żuchwowych, co prowadzi do ograniczenia ich ruchomości.

Należy dodać, że bruksizm może prowadzić do przewlekłego bólu głowy. Do przyczyn tej choroby zalicza się między innymi wady zgryzu i nadmierny stres. Wskazuje się także na to, że bruksizm przyczyny może mieć związane także z nadmierną wrażliwością na stres.

W psychologii stres jest uznawany za stan mobilizacji sił organizmu. Jest to odpowiedź na stresor, pod pojęciem którego należy rozumieć silny bodziec psychiczny bądź fizyczny. Z kolei w dziedzinie medycyny stres jest stanem przejawiającym się zespołem złożonym z nieswoistych zmian wywoływanych w układzie biologicznym zwierzęcia lub człowieka.

Stres posiada trzy stadia, które następują w kolejności od stadium alarmowego, poprzez stadium adaptacji, do stadium wyczerpania. W stadium alarmowym człowieka odczuwa wpływ bodźca fizycznego bądź psychicznego.

Ladit 160x600

Przeżywa jednocześnie poczucie zagrożenia i bezsilności. Autonomiczny układ nerwowy funkcjonuje w ten sposób,że w organizmie dochodzi do wielu zmian, które umożliwiaja opanowanie zagrożenia. Rozpoczyna się wówczas etap adaptacji, charakteryzujący się tendencją do stabilizacji.

W przypadku, gdy stresor jest wyjątkowo silny, bądź jego działanie ulega przedłużeniu, występuje zjawisko polegające na wyczerpaniu możliwości przystosowawczych.

 

Wtedy może dojść do rozwoju różnych chorób. Schorzenia, które mogą być spowodowane stresem to reakcje alergiczne, zaburzenia trawienia, choroby układu krążenia, choroba reumatyczna, a także zaburzenia metabolizmu.

Stresor jest czynnikiem wywołującym stres, którym mogą być różne czynniki. Wśród stresorów psychicznych można wyróżnić między innymi sytuacje konfliktowe i powodujące frustrację, działające silnie jednorazowo, albo słabo lecz przez dłuższy czas i wiele razy.

Z punktu widzenia medycyny, stresorem może być każdy czynnik biologiczny,chemiczny czy termiczny. Warunkiem, który musi spełniać dany bodziec, aby został uznany za stresor jest wywołanie zmian nieswoistych mniejszego lub większego stopnia.

Stresor działa w ten sposób, że prowadzi do zaburzeń homeostazy.

Homeostaza jest zdolnością organizmu do zachowania równowagi podstawowych funkcji biologiczne, co jest możliwe dzięki sprawności układów regulacyjnych. Mechanizmy te są ściśle powiązane z układem nerwowym. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.