Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Chlamydioza (łac. chlamydiosis) jest chorobą występującą u zwierząt. Może przenieść się na człowieka. Chlamydioza ptaków jest powodowana przez bakterię nazywaną Chlamydophila psittaci.

Ladit 280x336

Ptasia chlamydioza bywa określana także mianem papuziej gorączki. Diagnostyka chlamydiozy opiera się na badaniach przesiewowych zlecanych przez lekarza weterynarii. Wykonuje się badania krwi oraz obserwuje się objawy kliniczne towarzyszące schorzeniu.

Choroba chlamydioza może być rozprzestrzeniana przez wydzielinę nosa i kału, a także przez wdychanie i przez układ pokarmowy.

Czynniki ryzyka chlamydiozy są związane z przeludnieniem, stresem i osłabioną odpornością spowodowaną występowaniem innych chorób. Ważnym elementem jest przebadanie ptaków domowych u weterynarza pod kątem zarażenia bakterią powodującą chlamydiozę.

Choroba, o której mowa może przybierać różne postacie kliniczne, między innymi łagodne i ciężkie zapalenie płuc, sepsę i ostrą niewydolność oddechową. Może występować także jako rzekomo grypowy zespół bez zapalenia płuc i wstrząs septyczny.

Chlamydioza u ptaków jest zwana także papuzicą i ornitozą.

 

Człowiek najczęściej zaraża się od ptactwa gospodarskiego i domowego. Chlamydophila psittaci jest bakterią, która przenosi się zwykle przez układ oddechowy. Przytwierdza się do nabłonka dróg oddechowych, a w miarę rozwoju rozprzestrzenia się drogą krwionośną do układu siateczkowo-śródbłonkowego.

Ladit 160x600

Następuje wtórna bakteriemia, w rezultacie której dochodzi do zajęcia narządów wewnętrznych. Okres wylęgania wynosi do dwóch tygodni, a choroba ma dwuetapowy przebieg.

Profilaktyka w przypadku osób będących w grupie ryzyka, czyli mających kontakt z ptactwem domowym i gospodarskich, wymaga stosowania odzieży ochronnej. Drugim ważnym elementem jest unikanie kontaktów z ptactwem gospodarskim i domowym, w razie zaobserwowania objawów charakterystycznych dla wspomnianej choroby.

Bardzo ważna jest także kwarantanna w przypadku importu ptactwa, która powinna trwać około 30 do 45 dni.

Rozpoznanie choroby polega na przeprowadzeniu wywiadu weterynaryjnego, który potwierdzi kontakt z ptactwem, a także wystąpienie opisanych wyżej objawów choroby. Diagnostyka obejmuje dodatni wynik hodowli drobnoustrojów pochodzących z materiału biologicznego, który został wcześniej pobrany z dróg oddechowych. Kolejnym elementem diagnostyki jest wzrost mian przeciwciał oraz stwierdzenie obecności makrofagów z obecnością wtrętów cytoplazmatycznych i ziarniny nieserowaciejącej.

Dwie ostatnie zmiany świadczące o występowaniu chlamydiozy są wynikiem badania histopatologicznego. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.