Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Zaburzenia pamięci to nie jedyny symptom, którym charakteryzuje się choroba Alzheimera. Objawy obejmują również zmiany nastroju oraz zaburzenia funkcji poznawczych.

Ladit 280x336

Procesy poznawcze polegają na tworzeniu i modyfikowaniu struktur poznawczych w umyśle są przedmiotem badań psychologii poznawczej. Służą do modyfikowania wiedzy o otoczeniu regulującej zachowanie są to także procesy przetwarzania informacji, które odbywają się w układzie nerwowym. Jednym z procesów poznawczych jest percepcja.

Odpowiada ona za odbiór informacji z otoczenia i wiąże się z odrębnymi modalnościami zmysłowymi. Percepcja może mieć zatem charakter wzrokowy, słuchowy, czy też dotykowy.

Kolejną funkcją poznawczą jest uwaga, która odpowiada za odpowiednie selekcjonowanie informacji. Można wyróżnić uwagę mimowolną i dowolną. Pamięć również należy do funkcji poznawczych i jest ona zdolnością do przechowywania informacji.

Objawy choroby Alzheimera dotyczą również zaburzeń osobowości i zachowania.

Agnozja jest jednym z częstych symptomów, jakimi przejawia się choroba Alzheimera. Objawy tego typu polegają na nieumiejętności rozpoznawania przedmiotów. Inne objawy choroby Alzheimera to afazja, a zatem zaburzenia mowy i jej spowolnienie.

Ladit 160x600

Apraksja, czyli zaburzenia czynności ruchowych również może być symptomem schorzenia, takiego jak choroba Alzheimera.  Objawy zwykle mają też charakter neurologiczny. Najczęściej jest to zespół parkinsonowski. Apraksja jest upośledzeniem precyzyjnych i celowych ruchów przy braku zaburzeń czucia i niedowładu. Najczęściej jest wywoływana udarem lub guzem. Apraksja wyobrażeniowa zwana ideacyjną występuje w przypadku rozległych chorób mózgu.

Przejawia się niemożnością realizowania planowanych ruchów. Apraksja ruchowa charakteryzuje się niemożnością wykonywania precyzyjnych ruchów. Chory wykonuje czynności niepewnie i niezgrabnie. Apraksja może mieć też charakter wyobrażeniowo - ruchowy. Wówczas chory nie może wykonywać poleconej funkcji, choć wie jak to zrobić.

Objawy choroby Alzheimera o charakterze neurologicznym polegają na spowolnieniu psychoruchowym, zaburzeniach twarzy i sztywności mięśni. Alzheimer objawy może mieć związane z nieumiejętnością wykonywania codziennych, prostych czynności. Bardzo często objawy Alzheimera uniemożliwiają samodzielne dbanie o siebie.

Osoby chorujące na to schorzenie wymagają stałej opieki. Odpowiednia terapia pozwala na spowolnienie rozwoju choroby, a także na złagodzenie opisanych wyżej objawów, dlatego ważne jest szybkie rozpoczęcie leczenia. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.