Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Choroba hemolityczna noworodka (łac. morbus haemolyticus neonatorum) jest schorzeniem rozwijającym się na podłożu rekcji immunologicznej między przeciwciałami klasy IgG wytwarzanymi przez organizm matki a antygenami krwinek płodu.

Ladit 280x336

Do reakcji immunologicznej dochodzi wtedy, gdy matka posiada układ antygenów krwi Rh(-) jest uczulona na antygen D i rodzi dziecko mające grupę krwi Rh(+).

Dochodzi wówczas do tak zwanego konfliktu serologicznego.

Pojawia się on wówczas, gdy niewielka ilość krwi dziecka dostaje się do krwiobiegu matki. Dochodzi wówczas do przecieku płodowo-matczynego. Zwykle dochodzi do tego dopiero w momencie porodu. W okresie ciąży krew matczyna jest oddzielona od krwi płodu barierą łożyskową.

Jeżeli krwinki Rh (+) przedostaną się do krwiobiegu organizmu matki zaczyna on produkować przeciwciała przeciw antygenowi D obecnemu na czerwonych krwinkach. Przeciwciała IgG mogą przenikać barierę łożyskową w następnych ciążach.

Powodują one głęboką niedokrwistość oraz mogą przyczynić się do zahamowania rozwoju płodu, jego obumarcia i poronienia.

Choroba hemolityczna noworodka może pojawić się w trakcie pierwszej ciąży.

Obecnie choroba hemolityczna noworodka zdarza się coraz rzadziej ze względu na szeroko stosowaną profilaktykę. Większość ciąż zagrożonych wystąpieniem konfliktu serologicznego kończy się pomyślnie dla matki i dziecka.

Ladit 160x600

Choroba hemolityczna nie wystąpi, jeżeli zostanie zastosowana odpowiednia terapia prenatalna.

Choroba hemolityczna wymaga zastosowania odpowiedniej profilaktyki. Działania zapobiegawcze polegają na podaniu matce immunoglobuliny anty-D niszczącej erytrocyty Rh(+). Preparat jest podawany tuż po porodzie, po poronieniu oraz po zabiegach, w trakcie których może nastąpić transfuzja krwi między płodem i matką.

Choroba hemolityczna jest związana wyłącznie z jednym czynnikiem etiologicznym.

Jest nim wspomniany wyżej konflikt serologiczny. Schorzenie może mieć postać łagodną lub ciężką. W przypadku łagodnej choroby hemolitycznej u noworodka stwierdza się wyłącznie umiarkowaną niedokrwistość. Ciężka postać choroby hemolitycznej może doprowadzić do obumarcia płodu.

Wówczas mogą pojawić się takie symptomy, jak:

  • uogólniony obrzęk płodu
  • żółtaczka
  • przewlekłe niedotlenienie
  • obecność płynu w jamach ciała
  • ciężka niedokrwistość

Obecnie choroba hemolityczna noworodka może zostać wykryta wewnątrzmacicznie za pomocą badania ultrasonograficznego. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.