Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Furunkuł (łac. furunculus) jest zmianą chorobową znaną też pod nazwą czyraka. Pod tym pojęciem należy rozumieć ropne zapalenie okołomieszkowe, któremu towarzyszy wytworzenie się czopa martwiczego. Furunkuł początkowo ma postać guzka,