Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Leczenie oczopląsu jest ukierunkowane na poprawę widzenia, zmniejszenie ruchów oczopląsowych oraz zredukowanie wyrównawczego ustawienia głowy. Leczenie oczopląsu wymaga korekcji współistniejącej wady refrakcji. Dobrą ostrość widzenia uzyskuje się również w soczewkach

 

Jaskra należy do grona nieuleczalnych chorób, niemniej jednak w dzisiejszych czasach sytuacja chorych uległa znaczącej poprawie. Nowoczesne metody badania wciąż się rozwijają. Postęp technologiczny w diagnostyce okulistycznej umożliwia prawidłowe wykrycie