Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 
Zespół lęku uogólnionego

Zespół lęku uogólnionego (ang. general anxiety disorder) jest zaburzeniem psychicznym należącym do grona zaburzeń lękowych. Zespół lęku uogólnionego charakteryzuje się występowaniem nierealistycznego, uporczywego i przesadzonego lęku przed potencjalnym nieszczęściem. Może

 
Nerwica histeryczna

Nerwica histeryczna zwana histerią jest zaburzeniem równowagi nerwowej, która może być spowodowana przez urazy psychiczne. Może być traktowana jako cecha osobowości człowieka. Jej charakterystyczne cechy są związane z egocentryzmem, konwersją,

 
Jadłowstręt psychiczny

Jadłowstręt psychiczny (łac. anorexia nervosa) jest zaburzeniem odżywiania, którego cechą jest dążenie do utraty wagi. Osoba chora na jadłowstręt psychiczny posiada zaburzony obraz własnego ciała. Anoreksji towarzyszy lęk mający formę

 
Nerwica hipochondryczna

Nerwica hipochondryczna (łac. hipochondriasis) jest zaburzeniem nerwicowym polegającym na ciągłym przekonaniu o wystąpieniu poważnej choroby. Osoba cierpiąca na nerwicę hipochondryczną stale martwi się o życie i zdrowie oraz żyje w

 
Natrętne myśli

Natrętne myśli są związane z nerwicą natręctw, zwaną także zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Przebieg choroby jest zależny od różnych sytuacji. Ludzie, którzy cierpią na natrętne myśli doświadczają wielu obsesji. Natrętne myśli występują

 
Nerwica depresyjna

Nerwica depresyjna zwana dystymią jest chorobą na tle psychicznym spowodowaną sytuacjami konfliktowymi, które wywołują długotrwałe napięcia emocjonalne oraz konflikty wewnętrzne. Emocjonalna postawa, zaburzone wyobrażenie o sobie oraz inne objawy nerwicowe

 
Błędne koło

Błędne koło jest określane również mianem objawu błędnego koła. Stan definiowany jako błędne koło polega na tym, że doznania towarzyszące chorobie wpływają na siebie na tyle, że dochodzi do ich

 
Zakupoholizm

Zakupoholizm zwany też kupnoholizmem jest uzależnieniem od robienia zakupów, określanym też jako przymus kupowania wielu przedmiotów, często niepotrzebnych. Zakupoholizm posiada negatywny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Zakupoholizm jest częstą reakcją na

 
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne są związane z pojawianiem się uporczywymi i nawracającymi myślami, a także przymusem wykonania czynności. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne są znane również pod nazwą nerwicy natręctw. Najczęściej zaburzenia obsesyjno-kompulsywne mają postać

 
Zaburzenia afektywne

Zaburzenia afektywne to grupa zaburzeń psychicznych o niewyjaśnionej etiologii. Choroba polega na występowaniu okresowych zaburzeń nastroju, aktywności i emocji. Zaburzenia afektywne mogą mieć epizodyczny, przewlekły lub okresowy charakter. Jednobiegunowe zaburzenia

 
Klaustrofobia

Klaustrofobia jest jedną z odmian fobii. Klaustrofobia polega na nieuzasadnionym i patologicznym lękiem przed przebywaniem w zamkniętych i niedużych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na klaustrofobię odczuwają lęk w małych pokojach i

 
Choroba sieroca

Choroba sieroca jest zespołem zaburzeń bądź zahamowań rozwoju psychicznego dzieci, mogącym prowadzić także do powstawania symptomów somatycznych. Choroba sieroca może występować również pod nazwą nieorganicznego zespołu opóźnienia rozwoju. Choroba sieroca

 
Hipochondria

Hipochondria (łac.  hipochondriasis), znana również pod nazwą zaburzenia hipochondrycznego, jest zaburzeniem somatoformicznym charakteryzującym się występowaniem u chorego stałego i nieuzasadnionego przekonania o istnieniu poważnej i postępującej choroby lub wielu schorzeń.

 
Upośledzenie umysłowe

Upośledzenie umysłowe (łac. oligophrenia) jest zwane również niedorozwojem umysłowym. Określenie stosuje się dla wszystkich stanów polegających na wrodzonym niskim poziomie inteligencji. Może być spowodowane czynnikami genetycznymi lub środowiskowymi. Upośledzenie umysłowe

 
Mania

Mania (łac. mania) jest zaburzeniem psychicznym należącym do afektywnych zaburzeń. Charakteryzuje się tym, że w jej przebiegu występuje drażliwy lub podwyższony nastrój. Mania przejawia się w tak zwanych stanach maniakalnych

 
Lęk

Lęk (łac. pavor) jest jednym z negatywnych stanów emocjonalnych wywoływanym przeczuciem niebezpieczeństwa grożącego organizmowi. Lęk przyjmuje postać skrępowania, niepokoju i uczucia napięcia. Lęk bywa mylnie utożsamiany ze strachem, niemniej jednak

 
Nerwica natręctw

Nerwica natręctw (łac. neurosis anancastica) jest zwana również zespołem anankastycznym. Jest to zaburzenie psychiczne należące do grona zaburzeń lękowych. Nerwica natręctw charakteryzuje się występowaniem u chorego obsesyjnych myśli i przymusowych

 
Synestezja

Synestezja (łac. synesthesis) jest stanem, w którym doświadczenia jednego zmysłu powodują jednocześnie doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów. Synestezja jest tłumaczona zgodnie z dwoma teoriami. Zdaniem S. Baron - Cohena synestezja

 
Histeria

Histeria (łac. hysteria) jest określeniem zaburzeń zaliczanych do zaburzeń dysocjacyjnych i konwersji oraz zaburzeń na tle nerwicowym. Histeria jest związana z nadmierną ekstrawersją, emocjonalnością i płaczliwością oraz demonstracyjnością zachowań są

 
Fobia

Fobia (łac. phobia) jest zaburzeniem nerwicowym polegającym na odczuwaniu uporczywego lęku. Fobia może być wywołana określonymi sytuacjami, przedmiotami lub zjawiskami. Fobia wiąże się z unikaniem przyczyn, które ją wywołują co