Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Natrętne myśli są związane z nerwicą natręctw, zwaną także zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Przebieg choroby jest zależny od różnych sytuacji. Ludzie, którzy cierpią na natrętne myśli doświadczają wielu obsesji. Natrętne myśli występują

 

Nerwica depresyjna zwana dystymią jest chorobą na tle psychicznym spowodowaną sytuacjami konfliktowymi, które wywołują długotrwałe napięcia emocjonalne oraz konflikty wewnętrzne. Emocjonalna postawa, zaburzone wyobrażenie o sobie oraz inne objawy nerwicowe

 

Zakupoholizm zwany też kupnoholizmem jest uzależnieniem od robienia zakupów, określanym też jako przymus kupowania wielu przedmiotów, często niepotrzebnych. Zakupoholizm posiada negatywny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Zakupoholizm jest częstą reakcją na

 

Zaburzenia afektywne to grupa zaburzeń psychicznych o niewyjaśnionej etiologii. Choroba polega na występowaniu okresowych zaburzeń nastroju, aktywności i emocji. Zaburzenia afektywne mogą mieć epizodyczny, przewlekły lub okresowy charakter. Jednobiegunowe zaburzenia

 

Klaustrofobia jest jedną z odmian fobii. Klaustrofobia polega na nieuzasadnionym i patologicznym lękiem przed przebywaniem w zamkniętych i niedużych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na klaustrofobię odczuwają lęk w małych pokojach i

 

Choroba sieroca jest zespołem zaburzeń bądź zahamowań rozwoju psychicznego dzieci, mogącym prowadzić także do powstawania symptomów somatycznych. Choroba sieroca może występować również pod nazwą nieorganicznego zespołu opóźnienia rozwoju. Choroba sieroca

 

Hipochondria (łac.  hipochondriasis), znana również pod nazwą zaburzenia hipochondrycznego, jest zaburzeniem somatoformicznym charakteryzującym się występowaniem u chorego stałego i nieuzasadnionego przekonania o istnieniu poważnej i postępującej choroby lub wielu schorzeń.

 

Upośledzenie umysłowe (łac. oligophrenia) jest zwane również niedorozwojem umysłowym. Określenie stosuje się dla wszystkich stanów polegających na wrodzonym niskim poziomie inteligencji. Może być spowodowane czynnikami genetycznymi lub środowiskowymi. Upośledzenie umysłowe

 

Mania (łac. mania) jest zaburzeniem psychicznym należącym do afektywnych zaburzeń. Charakteryzuje się tym, że w jej przebiegu występuje drażliwy lub podwyższony nastrój. Mania przejawia się w tak zwanych stanach maniakalnych

 

Lęk (łac. pavor) jest jednym z negatywnych stanów emocjonalnych wywoływanym przeczuciem niebezpieczeństwa grożącego organizmowi. Lęk przyjmuje postać skrępowania, niepokoju i uczucia napięcia. Lęk bywa mylnie utożsamiany ze strachem, niemniej jednak

 

Nerwica natręctw (łac. neurosis anancastica) jest zwana również zespołem anankastycznym. Jest to zaburzenie psychiczne należące do grona zaburzeń lękowych. Nerwica natręctw charakteryzuje się występowaniem u chorego obsesyjnych myśli i przymusowych

 

Synestezja (łac. synesthesis) jest stanem, w którym doświadczenia jednego zmysłu powodują jednocześnie doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów. Synestezja jest tłumaczona zgodnie z dwoma teoriami. Zdaniem S. Baron - Cohena synestezja

 

Fobia (łac. phobia) jest zaburzeniem nerwicowym polegającym na odczuwaniu uporczywego lęku. Fobia może być wywołana określonymi sytuacjami, przedmiotami lub zjawiskami. Fobia wiąże się z unikaniem przyczyn, które ją wywołują co