Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 
Niedomykalność zastawki mitralnej objawy

Objawy niedomykalności zastawki mitralnej mogą pojawić się dopiero w zaawansowanym stadium omawianego schorzenia. Objawy niedomykalności zastawki mitralnej mogą mieć źródło w uszkodzeniu płatków zastawki. Niedomykalność zastawki mitralnej niekiedy wynika z

 
Zapalenie wsierdzia objawy

Zapalenie wsierdzia objawy może mieć związane z symptomami zapalenia płuc i niewydolności prawej komory serca. Tego typu objawy zapalenia wsierdzia występują wtedy, gdy dochodzi do zajęcia prawej części serca, czyli

 
Zapalenia osierdzia objawy

Objawy zapalenia osierdzia są głównie związane z odczuwaniem bólu w klatce piersiowej oraz gorączką. Dolegliwości bólowe towarzyszące chorobie są zlokalizowane głównie w okolicy przedsercowej, albo zamostkowej. Ból może promieniować do

 
Dusznica bolesna objawy

Objawy dusznicy bolesnej są następstwem niewydolności naczyń wieńcowych. Zespół symptomów jest bardzo podobny do objawów zawału mięśnia sercowego. Objawy dusznicy bolesnej są związane z uczuciem duszności i zamostkowym bólem. Niewydolność

 
Choroba niedokrwienna serca objawy

Choroba niedokrwienna serca objawy początkowe ma związane z dolegliwościami bólowymi. Ból w klatce piersiowej charakteryzuje się tym, że jest nietypowy i zmienny. Najczęściej jest zlokalizowany za mostkiem, ma przeszywający charakter,

 
Niewydolność serca objawy

Objawy niewydolności serca są zależne od typu choroby. W przypadku, gdy występuje lewokomorowa niewydolność serca, objawy są spowodowane zastojem krwi w krążeniu płucnym oraz przybierają postać duszności, bezdechu sennego i

 
Kardiomiopatia objawy

Objawy kardiomiopatii zależą od typu choroby. Objawy kardiomiopatii rozstrzeniowej rozwijają się stopniowo, obejmując wzrost masy ciała, zmiany zakrzepowo - zatorowe, rozciągnięcie i powiększenie się mięśnia sercowego. Objawy kardiomiopatii rozstrzeniowej są

 
Kołatanie serca objawy

Objawy kołatania serca to bóle serca oraz wzmożone bicie serca pojawiające się po zwiększonym wysiłku fizycznym. Kołatanie serca objawy ma także związane z pojawianiem się przyśpieszonego bicia serca po wypiciu

 
Bradykardia objawy

Objawy bradykardii skutkują tym, że tętno jest zbyt wolne, albo nieregularne. Najbardziej charakterystyczne objawy bradykardii to zawroty głowy oraz płytki oddech. Objawy bradykardii, o których mowa wyżej pojawiają się nawet

 
Tętniak aorty objawy

Tętniak aorty brzusznej objawy ma związane z występowaniem bólu w części lędźwiowo - krzyżowej, która promieniuje do krocza. Tętniak aorty piersiowej objawy ma zaś związane z narastającym bólem w klatce

 

W przypadku choroby, takiej jak zawał serca objawy mają charakter podmiotowy lub przedmiotowy. Subiektywne objawy zawału serca to bardzo silny ból w klatce piersiowej odczuwany na dużym obszarze i trwający

 

U osób,  u których została zdiagnozowana tachykardia objawy mają związek z tachykardią zatokową, częstoskurczem komorowym, częstoskurczem nadkomorowym lub z migotaniem przedsionków. Tachykardia zatokowa jest przyspieszeniem fizjologicznego rytmu serca. Występuje wtedy,

 

W przypadku choroby, takiej jak arytmia objawy mogą pojawić się w różnym nasileniu, albo w ogóle nie występować. Nasilona i zaawansowana choroba przejawia się takimi symptomami, jak uczucie nagłego, silnego