Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

U osób,  u których została zdiagnozowana tachykardia objawy mają związek z tachykardią zatokową, częstoskurczem komorowym, częstoskurczem nadkomorowym lub z migotaniem przedsionków. Tachykardia zatokowa jest przyspieszeniem fizjologicznego rytmu serca. Występuje wtedy,