Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Nowotwory serca są rzadko występującymi guzami pierwotnymi lub o charakterze przerzutów nowotworowych. Przyczyny nowotworów serca są związane z czynnikami genetycznymi. Nowotwory pierwotne serca można podzielić na nowotwory niezłośliwe i złośliwe.

 

Zespól Fallota (ang. tetralogy of Fallot) jest wrodzoną wadą serca mającą złożony charakter. Choroba zespół Fallota wiąże się z czterema nieprawidłowościami występującymi w obrębie serca, stąd też często jest określana

 

Wstrząs kardiogenny jest zespołem objawów wynikających z niedokrwienia, albo niedotlenienia narządów i tkanek organizmu. Wstrząs kardiogenny występuje na skutek obniżenia się rzutu serca wywołanego dysfunkcją narządu. Wstrząs kardiogenny jest często

 

Dusznica bolesna (łac. angina pectoris) jest chorobą polegającą na występowaniu napadu bólu zlokalizowanego w okolicy mostka lub serca. Dusznica bolesna rozwija się w rezultacie utrudnienia, albo zmniejszenia przepływu krwi przez

 

Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis) jest stanem, w którym nieprawidłowa struktura, albo funkcjonowanie serca prowadzi do upośledzenia zdolności serca do zapewnienia odpowiedniego przepływu krwi, zgodnego z zapotrzebowaniem organizmu. Niewydolność serca

 

Kardiomiopatia  (łac. cardiomyopathia) jest grupą chorób mięśnia sercowego, które prowadzą do zaburzeń pracy serca. Kardiomiopatia może występować w towarzystwie wad budowy i czynności osierdzia lub wsierdzia. Kardiomiopatia może również towarzyszyć

 

Bradykardia (łac. bradycardia) jest stanem, w którym częstość akcji serca nie przekracza 60 razy na minutę. Bradykardia objawowa występuje wtedy, gdy towarzyszą jej utrata przytomności i omdlenia. Warto wiedzieć, że

 

Tachykardia (łac. tachycardia) jest zwana również częstoskurczem. Polega na tym, że następuje przyspieszenie akcji serca do wartości wynoszącej powyżej stu uderzeń na minutę. Tachykardia może mieć formę choroby, albo być

 

Arytmia (łac. arrythmia) jest chorobą polegającą na zaburzeniach rytmu serca. Wiąże się z nieregularnym biciem serca, a zatem z przyspieszoną lub spowolniona akcją tego narzadu. Arytmia powstaje w wynku zaburzonego