Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 
Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca są stanem, w którym dochodzi do zakłócenia prawidłowej częstości i miarowości pracy narządu. Zaburzenia rytmu serca polegają na zmianie częstości pracy serca, albo na zmianie częstości pracy

 
Nowotwory serca

Nowotwory serca są rzadko występującymi guzami pierwotnymi lub o charakterze przerzutów nowotworowych. Przyczyny nowotworów serca są związane z czynnikami genetycznymi. Nowotwory pierwotne serca można podzielić na nowotwory niezłośliwe i złośliwe.

 
Zespól Fallota

Zespól Fallota (ang. tetralogy of Fallot) jest wrodzoną wadą serca mającą złożony charakter. Choroba zespół Fallota wiąże się z czterema nieprawidłowościami występującymi w obrębie serca, stąd też często jest określana

 
Wstrząs kardiogenny

Wstrząs kardiogenny jest zespołem objawów wynikających z niedokrwienia, albo niedotlenienia narządów i tkanek organizmu. Wstrząs kardiogenny występuje na skutek obniżenia się rzutu serca wywołanego dysfunkcją narządu. Wstrząs kardiogenny jest często

 
Tetralogia Fallota

Tetralogia Fallota jest chorobą znaną również pod nazwą zespołu Fallota. Należy do grona wrodzonych wad serca. Tetralogia Fallota posiada złożony i siniczy charakter oraz jest najczęściej występującą wadą serca w

 
Niedomykalność zastawki mitralnej

Niedomykalność zastawki mitralnej (łac. insufficientia valvulae mitralis) jest wadą serca, która polega na nieprawidłowym zamykaniu się płatków zastawki dwudzielnej. W konsekwencji dochodzi do wstecznego przepływu krwi z lewej komory, do

 
Zapalenie osierdzia

Zapalenie osierdzia serca (łac. pericarditis) rozwija się w obrębie worka osierdziowego. Zapalenie osierdzia jest stanem zapalnym blaszek osierdzia. Może mieć różną etiologię i zwykle towarzyszy mu gromadzenie się płynu między

 
Dusznica bolesna

Dusznica bolesna (łac. angina pectoris) jest chorobą polegającą na występowaniu napadu bólu zlokalizowanego w okolicy mostka lub serca. Dusznica bolesna rozwija się w rezultacie utrudnienia, albo zmniejszenia przepływu krwi przez

 
Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca (łac. morbus ischaemicus cordis) jest zespołem objawów chorobowych, które są następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrywania w tlen i związki odżywcze komórek mięśnia sercowego. Choroba niedokrwienna serca może

 
Niewydolność serca

Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis) jest stanem, w którym nieprawidłowa struktura, albo funkcjonowanie serca prowadzi do upośledzenia zdolności serca do zapewnienia odpowiedniego przepływu krwi, zgodnego z zapotrzebowaniem organizmu. Niewydolność serca

 
Kardiomiopatia

Kardiomiopatia  (łac. cardiomyopathia) jest grupą chorób mięśnia sercowego, które prowadzą do zaburzeń pracy serca. Kardiomiopatia może występować w towarzystwie wad budowy i czynności osierdzia lub wsierdzia. Kardiomiopatia może również towarzyszyć

 
Bradykardia

Bradykardia (łac. bradycardia) jest stanem, w którym częstość akcji serca nie przekracza 60 razy na minutę. Bradykardia objawowa występuje wtedy, gdy towarzyszą jej utrata przytomności i omdlenia. Warto wiedzieć, że

 
Tętniak aorty

Tętniak aorty (łac. aneurysma aortae) jest poszerzeniem aorty o ponad 50% względem jej prawidłowej średnicy. Tętniak aorty, w tym między innymi tętniak aorty brzusznej, tętniak aorty piersiowej i tętniak aorty

 

Zawał mięśnia sercowego (łac. Infarctus myocardii) jest zwany także zawałem serca, a także atakiem serca. W terminologii medycznej choroba jest martwicą mięśnia sercowego wywołana niedokrwieniem. Zawał serca jest spowodowany zamknięciem

 

Tachykardia (łac. tachycardia) jest zwana również częstoskurczem. Polega na tym, że następuje przyspieszenie akcji serca do wartości wynoszącej powyżej stu uderzeń na minutę. Tachykardia może mieć formę choroby, albo być

 

Arytmia (łac. arrythmia) jest chorobą polegającą na zaburzeniach rytmu serca. Wiąże się z nieregularnym biciem serca, a zatem z przyspieszoną lub spowolniona akcją tego narzadu. Arytmia powstaje w wynku zaburzonego

 

Kołatanie serca czyli palpitacja serca (łac. palpitare) może pojawić się u zupełnie zdrowej (niechorującej do tej pory osoby na serce).  Kołatanie serca może jednak towarzyszyć nam podczas zaburzeń pracy naszego