Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 
Spondyloarthrosis

Spondyloarthrosis (łac. spondyloarthrosis) jest chorobą, która polega na przedwczesnym zwyrodnieniu tkanek otaczających staw. Należą do nich mięśnie, więzadła, torebka stawowa, płyn stawowy, warstwa podchrzęstna kości i chrząstka stawowa. Choroba zwyrodnieniowa

 
Skręcenie stawu

Skręcenie stawu (łac. distorsio) jest urazem, który polega na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w obrębie stawu. Skręcenie stawu może doprowadzić do uszkodzenia okolicznych struktur, a mianowicie torebki stawowej, więzadeł, chrząstki

 
Złamanie kości przedramienia

Złamanie kości przedramienia dotyczy kości łokciowej i promieniowej. Są to kości położone względem siebie równolegle. W czasie poruszania ręką dochodzi do krzyżowania się kości. Złamania kości przedramienia mogą dotyczyć obu

 
Złamanie kości ramiennej

Złamanie kości ramiennej dotyczy około 5-7% wszystkich zdiagnozowanych złamań. Złamanie ramienia u młodych osób jest najczęściej skutkiem wypadków komunikacyjnych. Złamanie kości ramiennej u starszych osób jest natomiast zwykle spowodowane upadkiem

 
Złamanie rzepki

Złamanie rzepki jest urazem polegającym na pęknięciu, albo złamaniu rzepki. Rzepka ma postać niewielkiej i płaskiej kości pokrywającej z przodu staw kolanowy. Zapewnia ona siłę i stabilności kości. Przyczyny złamania

 
Guz Ewinga

Guz Ewinga jest złośliwym nowotworem kości występującym główne u osób, które nie ukończyły 25. roku życia. Niekiedy choroba przyjmuje postać mnogą (tzw. rodzina guzów Ewinga). W jej przebiegu dochodzi nie

 
Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego (łac. gonarthrosis) jest schorzeniem rozwijającym się najczęściej u osób w wieku 40 – 70 lat. W przebiegu choroby występują dotkliwe dolegliwości bólowe. Schorzenie utrudnia poruszanie się

 
Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (łac. coxartrosis) jest schorzeniem polegającym na postępującym niszczeniu chrząstki stawowej. Jednocześnie w przebiegu choroby toczy się proces regeneracji. Prowadzi on do przebudowy warstwy podchrzęstnej. Choroba zwyrodnieniowa

 
Choroba Osgood – Schlattera

Choroba Osgood – Schlattera (łac. necrosis aseptica tuberositas tibiae) jest aseptycznym zapaleniem rozwijającym się w obrębie guzowatości kości piszczelowej. Schorzenie o tajemniczej nazwie należy do grona chorób urazowych rosnącego kośćca.

 
Choroba zwyrodnieniowa

Choroba zwyrodnieniowa stawów (łac. arthrosis deformans) jest schorzeniem, które jest wynikiem oddziaływania czynników biologicznych i mechanicznych. Zaburzają one powiązane procesy degradacji i tworzenia chrząstki stawowej. Dochodzi do nich w obrębie

 
Złamanie żeber

Złamanie żeber jest urazem, który może współwystępować z uszkodzeniami płuc i naczyń międzyżebrowych. Złamanie żeber może doprowadzić do trudności z oddychaniem, krwotok z tętnicy międzyżebrowej, powstania odmy i uszkodzenia miąższu

 
Zwichnięcie stawu biodrowego

Zwichnięcie stawu biodrowego jest stanem, w którym głowa kości udowej ulega przesunięciu i traci kontakt z panewką. Nieprawidłowy stan występuje wtedy, gdy na staw biodrowy działają niezbyt duże siły. Staw

 
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa (łac. arthrosis deformans) jest degeneracyjnym schorzeniem struktur kręgosłupa prowadzącym do nieodwracalnych zmian w jego obrębie. Polega ona na przedwczesnym zużyciu się tkanek tworzących stawy, kręgi, dyski i

 
Dysplazja stawów biodrowych

Dysplazja stawu biodrowego (łac. dysplasia coxae congenita) jest wadą wrodzoną stawu biodrowego o nie do końca znanej etiologii. Polega ona na niedorozwoju panewki stawowej oraz uchodzi za jedną z najczęściej

 
Złamania miednicy

Złamania miednicy są urazami występującymi w obrębie obręczy miednicznej. Powstają one w wyniku przygniecenia ciężkimi przedmiotami, przejechania lub upadku z wysokości. Złamanie miednicy może wystąpić w towarzystwie uszkodzeń narządów wewnętrznych

 
Kostniakomięsak

Kostniakomięsak (łac. osteosarcoma) jest złośliwym nowotworem tkanki kostnej. Pierwotny nowotwór jest rozpoznawany zwykle u chłopców i mężczyzn. Najwięcej zachorowań przypada na okres od 12. do 24. roku życia. Kostniakomięsak jest

 
Jałowa martwica kości

Jałowa martwica kości (łac. necrosis aseptica ossium) jest chorobą charakteryzująca się nekrozą kości bądź jej fragmentów niezwiązaną z zakażeniem drobnoustrojami. Przyczyna jałowej martwicy kości tkwi głównie w zaburzeniu ukrwienia jądra

 
Palce młotkowate

Palce młotkowate mogą być objawem stopy poprzecznie płaskiej i paluchów koślawych. Palce młotkowate powstają zwykle u osób, które noszą buty w niewłaściwym rozmiarze. Za ciasne, albo za krótkie buty prowadzą

 
Urazy i złamania nosa

Urazy i złamania nosa są zaliczane do najczęstszych urazów kości. Nos zewnętrzny człowieka chroni gałkę oczną i mózg. Nos jest sprężysty i lekkie uszkodzenia nie prowadzą do groźnych urazów, w

 
Boczne skrzywienie kręgosłupa

Boczne skrzywienie kręgosłupa, zwane skoliozą, jest skrzywieniem kręgosłupa, któremu towarzyszy odchylenie linii wyrostków kolczastych od mechanicznej osi. W przypadku tej wady kręgosłupa odchylenia mogą występować w trzech płaszczyznach, a dokładniej