Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Bartoneloza jest jedną z odzwierzęcych chorób zakaźnych. Przyczyny bartonelozy są związane z zakażeniem bakteriami rodzaju bartonella. Zwykle są one przenoszone na człowieka przez owady. Zakażenie bartonelozą następuje przez ukąszenie owada.

 

Neglerioza (łac. naegleriosis) jest rzadko występującą chorobą pasożytniczą. Występuje ona pod postacią ostrego pierwotnego zapalenia mózgu i opon mózgowo ? rdzeniowych. Przyczyny negleriozy są związane z zakażeniem przez pierwotniaka Naegleria

 

Choroba Weila jest uważana za jedną z najbardziej rozpowszechnionych na świecie chorób odzwierzęcych. Choroba Weila powoduje wiele poważnych symptomów u ludzi. Nieleczone schorzenie może prowadzić do wielu poważnych powikłań. Brak

 
Pełzakowica

Pełzakowica (łac. amoebosis) jest pasożytniczą chorobą przewodu pokarmowego spowodowaną przez pierwotniaka z rodziny Entamoebidae. Schorzenie może mieć różny przebieg. Pełzakowica może przebiegać bezobjawowo lub przez zakażenie z objawami o zróżnicowanym

 

Plamki Koplika (łac. maculae Koplik) są niewielkimi, białymi plamkami z czerwoną obwódką na błonie śluzowej policzków. Wykwity Koplika występują na wysokości dolnych przedtrzonowych i trzonowych zębów. Plamki Koplika składają się

 

Ornitoza jest chorobą zakaźną, którą człowiek może zarazić się od zwierząt. Ornitoza jest wywoływana przez drobnoustrój Chlamydia psittaci. Człowiek może się nią zarazić najczęściej od gospodarskiego i domowego ptactwa. Papugi,

 
Papuzica

Papuzica jest chorobą spowodowaną przez Chlamydie. Bakterie bezwzględnie wewnątrzkomórkowe mogą rosnąć w hodowlach komórkowych w różnych zwierzęcych tkankach. Człowiek zaraża się papuzicą od ptactwa domowego i gospodarczego. Papuzica jest zakaźną

 

Choroba z Lyme (łac. borreliosis) jest chorobą zakaźną spowodowaną przez niektóre bakterie z gatunku krętków. Drobnoustroje chorobotwórcze są przenoszone na człowieka i niektóre gatunki zwierząt za pośrednictwem kleszczów z rodzaju

 

Płonica (łac. scarlatina) jest ostrą chorobą zakaźną, która dotyczy głównie dzieci. Schorzenie jest wywoływane przez bakterię zwaną paciorkowcem grupy A. Bakteria wytwarza erytrogenna toksynę powodując rozwój choroby. Płonica jest rozpowszechniona

 

Filarioza (łac. Filariasis) jest ogólnym określeniem grupy schorzeń wywoływanych przez nicienie. Filariozy są przewlekłymi chorobami pasożytniczych kręgowców. Wyjątkiem w tym przypadku są ryby. Drobnoustroje chorobotwórcze wywołujące filariozy są określane mianem

 

Tryper (łac. Gonorrhoea) jest chorobą zakaźną przenoszoną drogą płciową. Tryper występuje również pod nazwą rzeżączki. Choroba jest powodowana przez dwoinkę rzeżączki. Do zakażenia może dojść w wyniku kontaktu z chorym

 

Dur plamisty (łac. Typhus exanthematicus) jest chorobą zakaźną należącą do szerokiego grona schorzeń znanych jako riketsjozy. Dur plamisty jest wywoływany przez bakterie z rodziny Rickettsiaceae. Endemiczny dur plamisty jest powodowany

 

Influenza jest ostrą chorobą zakaźną rozwijającą się w obrębie układu oddechowego, wywołaną zakażeniem wirusem grypy. Influenza, zwana także flu i grypą, rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Największa liczba zachorowań, określana mianem