Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Halitoza jest chorobą występującą głównie u młodych osób czynnych zawodowo. Znaczna większość przypadków zachorowań jest związana z metabolizmem bakterii. Przyczyny halitozy są związane z bakteriami zasiedlającymi tylną, grzbietową powierzchnię języka.

 

Bruksizm (łac. bruxismus) jest określeniem stosowanym w przypadku patologicznego zgrzytania zębami. Istota bruksizmu polega na tym, że zęby żuchwy stykają się z zębami szczęki powodując tarcie. Najczęściej bruksizm występuje w

 

Zapalenie dziąseł (łac. gingivitis) jest chorobą infekcyjną dziąseł. Jeżeli zapalenie dziąseł utrzymuje się długo i jest nieleczone, prowadzi do zapalenia przyzębia. Zapalenie dziąseł należy do schorzeń przyzębia, zwanych periodontopatią. Zapalenie

 

Paradontoza (łac. periodontitis) jest w terminologii medycznej określana jako zapalenia przyzębia. Na wstępie należy wyjaśnić, co to jest paradontoza. Schorzenie jest chorobą infekcyjną tkanek przyzębia. Paradontoza może prowadzić do rozchwiania