Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Drżenie rąk jest zaburzeniem występującym zarówno u osób  w młodym wieku, jak i u osób starszych. U młodszych zwykle ma tło emocjonalne.

Ladit 280x336

Jeśli występuje drżenie rąk przyczyna może być związana z odczuwaniem zdenerwowania i stresu. Poza tym, przyczyny drżenia rąk mogą mieć związek z zaburzeniami metabolicznymi oraz chorobami układu endokrynologicznego. Charakterystycznym zaburzeniem jest spoczynkowe drżenie rąk.

Przyczyna dotyczy wówczas choroby Parkinsona.

Drżenie rąk występuje także w przebiegu chorób móżdżku i struktur pnia mózgu, które są z nim związane. Można wyróżnić samoistne drżenie rąk. Przyczyna tego objawu nie jest związana z innymi chorobami. Samoistne drżenie rąk jest jednym z rodzajów drżenia rąk.

Można wyróżnić także drżenie posturalne, spoczynkowe, zamiarowe i kinetyczne. Zwykle drżenie jest spowodowane zaburzeniami zlokalizowanymi w mózgu. Przyczyną drżenia może być także zażywanie pewnych leków, między innymi kortykosteroidów, amfetaminy, a także leków stosowanych w przypadku pewnych zaburzeń psychicznych.

Do drżenia rąk przyczynia się również nadużywanie alkoholu, nadczynność tarczycy bądź niewydolność wątroby.

 

Pewne postacie tego zaburzenia podlegają dziedziczeniu. Nie zawsze udaje się znaleźć przyczynę drżenia. Najczęściej drżenie występuje u osób w średnim i w podeszłym wieku. Może pojawiać się sporadyczne i tymczasowo. Jego występowanie jest niezależne od płci.

Ladit 160x600

Kinetyczne drżenie pojawia się podczas ruchu np. w trakcie poruszania nadgarstkami w górę i w dół, albo podczas dotknięcia palcem do nosa.
Samoistne drżenie rąk jest najczęstszym zaburzeniem układu pozapiramidowego.

Niektóre przypadki występują rodzinnie i są dziedziczone w sposób autosomalny dominujący. Drżeniu samoistnemu mogą towarzyszyć także inne zaburzenia ruchowe, między innymi skurcz, dystonia krtani i ruchy dystoniczne oraz mioklonie i parkinsonizm.

Kryteria podstawowe i dodatkowe opracowane dla rozpoznania drżenia samoistnego ułatwiają diagnostykę. Do pierwszej grupy należą drżenie głowy, kończyn górnych i brak innych objawów neurologicznych.

Do kryteriów dodatkowych należy zaliczyć czas trwania objawów przekraczający 3 lata, ustąpienie symptomów po spożyciu alkoholu oraz dodatni wywiad rodzinny. Potwierdzenie rozpoznania następuje przy spełnieniu kryteriów podstawowych.

Dodatkowe kryteria mają pomocnicze znaczenie i pojawiają się u więcej niż połowy chorych. W diagnostyce różnicowej drżenia samoistnego konieczne jest uwzględnienie innych przyczyn drżenia, między innymi dystonię, stres emocjonalny, zespół abstynencyjny i drżenie metaboliczne.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • drzenie rak

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.