Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Objawy egocentryzmu polegają na tym, że chory ma poczucie, że jest najważniejszą i najlepszą osobą na świecie. Postrzeganie siebie, jako przysłowiowy pępek świata to charakterystyczne objawy egocentryzmu.

Ladit 280x336

Poza tym, nerwicowemu zaburzeniu, o którym mowa towarzyszy również marginalizowanie opinii innych osób. Objawy egocentryzmu są też związane z przekonaniem o swojej doskonałości i nieomylności.

W przypadku zaburzenia, jakim jest egocentryzm, objawy przyjmują postać chęci narzucania swojej woli innym. Poza tym, egocentryzm objawy może mieć też powiązane z egoizmem.

Należy dodać, że egocentryzm objawy ma przede wszystkim związane z chęcią pozostawania w centrum zainteresowania. Egoizm jest postawą życiową, która polega na tym, że postępowanie człowieka jest zdeterminowane własnym dobrem i interesem.

W psychologii egoizm oznacza skłonność jednostki do obrony siebie i przetrwania. Ma postać anomalii, jeżeli człowiek przywiązuje nadmierną wagę do własnych interesów, realizując zamierzone cele kosztem innych.

Egoizm jest przeciwstawiany altruizmowi. Altruzim jest postawą bezinteresownej troski o dobro innych ludzi.

 

W myśl tej postawy, w przypadku kolizji dobra własnego z cudzym powinno się dążyć do realizacji dobra drugiego człowieka, a nie własnych interesów. Termin został wprowadzony przez Augusta Comte?a, a następnie rozpowszechniony przez pozytywistów.

Ladit 160x600

Obecnie można mówić o altruizmie spontanicznym, albo refleksyjnym. Altruizm jest z reguły związany z ponoszeniem kosztów finansowych i psychologicznych, w tym głównie moralnych.     Egocentryzm nie jest jednolicie rozumianym pojęciem.

Egocentryzm dziecięcy jest naturalnym etapem rozwoju poznawczego każdego człowieka. Przedszkolak charakteryzuje się egocentrycznym myśleniem. Dzieci, które nie ukończyły siedmiu lat z reguły nie są zdolne do wczuwania się w stan mentalny innych osób.

Siedmiolatek postrzega świat wyłącznie z własnej perspektywy. Nie potrafi dokonać decentracji, czyli przyjąć punktu widzenia innych ludzi. Nie jest zdolny do empatii. Dla dziecka w wieku przedszkolnym najważniejsze jest zaspokojenie swoich pragnień i potrzeb.

Wraz z rozwojem poznawczym dochodzi do rozwoju moralnego dziecka oraz możliwości przejścia z etapu heteronomii moralnej do socjonomii. Socjonomia polega na akceptacji norm, które obowiązują w grupie.

Część dorosłych nie wyrasta z dziecięcej skłonności do egocentrycznych zachowań. Nie potrafią prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Patrzą na świat jedynie przez pryzmat własnej osoby i przekonań. Domagają się respektowania swoich przekonań. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.