Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Erlichioza (łac. erlichiosis) jest ostrą chorobą odzwierzęcą, w przebiegu której dochodzi do podwyższenia temperatury ciała.

Ladit 280x336

Erlichioza jest wywoływana przez patogeny należące do rodzajów:

 • Ehrlichia
 • Anaplasma
 • Neorickettsia

Choroba jest przenoszona przez kleszcze, w tym zwłaszcza przez kleszcze z rodzaju Amblyomma i Ixodes. Erlichioza może występować w różnych postaciach. Odmiany erlichiozy to między innymi:

 • anaplasma phagocytophilum
 • anaplazmoza
 • ludzka erlichioza monocytarna
 • erlichioza monocytarna psów
 • anaplazmoza psów

W Polsce zdarzały się przypadki zachorowania na anaplazmozę. Anaplazmoza jest odkleszczową chorobą zakaźną, w której czynnikiem chorobotwórczym jest bakteria gram-ujemna Anaplasma phagocytophilum. Anaplazmoza została po raz pierwszy zidentyfikowana na początku lat 90. XX wieku u pacjenta, który został ukąszony przez kleszcza.

Po zdarzeniu wystąpiła ostra reakcja gorączkowa. Bakteria gram-ujemna wywołując anaplazmozę należy do rodzaju Anaplasma, stąd nazwa choroby. Do zakażenia najczęściej dochodzi w wyniku ukąszenia kleszcza.

Przebieg zakażenia i nasilenie objawów jest niecharakterystyczny i dość zmienny.

Choroba może mieć bezobjawowy przebieg lub charakteryzować się bardzo ciężkimi i uciążliwymi objawami.

Przeważnie przebiega ona łagodnie. Okres inkubacji wynosi około 1-60 dni. U większości osób zarażonych bakterią pojawiają się nieswoiste objawy ostrej infekcji. Chory może mieć dreszcze oraz bóle głowy, stawów i mięśni.

Ladit 160x600

Infekcja powoduje osłabienie organizmu i utratę apetytu.

Ponadto dochodzi do zajęcia układu oddechowego. Zmiany mogą objąć zaburzenia oddychania.

Zmiany skórne przebiegają łagodnie pod postacią wysypki. Nie jest ona typowym objawem anaplazmozy. Choroba może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz splenomegalii.

Zakażenie obejmuje nie tylko leukocyty krwi obwodowej, lecz również szpik kostny. U niektórych pacjentów dochodzi do zmian ziarniniakowych. Pacjenci mogą cierpieć na zaburzenia świadomości i niedowład oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Objawy kliniczne anaplazmozy ustępują samoistnie po kilku dniach.

Niemniej niepodjęcie leczenia może doprowadzić do wystąpienia groźnych powikłań.

Powikłania, które mogą wystąpić w wyniku rozwoju anaplazmozy to między innymi:

 • niewydolność nerek
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej
 • rozpad mięśni prążkowanych
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • niewydolność oddechowa
 • porażenie twarzy
 • neuropatia obwodowa
 • bóle splotów płucnych
 • zawroty głowy

W przebiegu choroby dochodzi do spadku ilości płytek krwi oraz zaburzeń krzepnięcia mających postać plamicy małopłytkowej i anemii hemolitycznej. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.