Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Gammapatia monoklonalna jest grupa chorób, których wspólną cechą jest rozrost pojedynczego klonu plazmocytów, stąd też nazwa schorzenia.

Gammapatia monoklonalna występuje w kilku postaciach. Jedną z nich jest gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu.

W jej ramach można wyróżnić łagodny typ, który powoduje nadmiar immunoglobuliny G, immunoglobuliny A bądź immunoglobuliny D.

Drugim typem jest gammapatia monoklonalna towarzysząca innym chorobom.

Niektóre odmiany występuję w przebiegu przewlekłych zakażeń o podłożu bakteryjnym, pasożytniczym i wirusowym.

Jedną z odmian gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu jest idiopatyczny białkomocz Bence'a Jonesa.

Drugą grupą są złośliwe gammapatie monoklonalne. W jej skład wchodzą takie choroby, jak:

  • skrobiawica
  • szpiczak plazmocytowy
  • choroba łańcuchów ciężkich
  • zespół POEMS

Skrobiawica to złośliwa gammapatia monoklonalna polegająca na odkładaniu się różnych rodzajów biologicznie nieaktywnego białka o nierozgałęzionej budowie i konfiguracji beta.

Daje ono specyficzny obraz rengenowski. Schorzenie może mieć charakter uogólniony, albo być zlokalizowane narządowo. Najczęściej amyloidoza rozwija się w takich narządach, jak wątrona, śledziona i nerki.

Szpiczak mnogi jest zwany także szpiczakiem plazmocytowym i chorobą Kahlera. Nowotwór układu krwiotwórczego o jakim mowa został po raz pierwszy opisany przez angielskiego lekarza Samuela Solly w latach 40. XIX wieku.

Z tego samego okresu pochodzą kolejne opisy.

Szpiczak mnogi charakteryzuje się ciężkim przebiegiem.

Obraz kliczniczny choroby obejmuje bóle kości, osteoporozę, niedokrwistość i objawy neurologiczne oraz objawy hiperkalcemii. Poza tym u chorego mogą wystąpić objawy niewydolności nerek, a także objawy zespołu nadlepkości krwi.

Choroba łańcuchów ciężkich immunoglobulin jest zwana także chorobą Franklina. Schorzenie może zostać rozpoznane poprzez wykonanie badania moczu. Obecność łańcuchów ciężkich w badanym materiale wskazuje na wystąpienie wspomnianej choroby.

Istotą schorzenia jest zaburzenie funkcjonalne limfocytów B i plazmocytów.

Przyczyny choroby są nieznane. Choroba może występować także w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej. Może też występować w przebiegu chłoniaka nieziarniczego z limfocytów B.

Zespół POEMS jest rzadko występującą odmianą szpiczaka plazmocytowego.

Nazwa choroby wywodzi się od pierwszych liter najczęściej pojawiających się objawów.

Są to kolejno polineuropatia, organomegalia, endokrynopatia i monoklonalna gammapatia. Ponadto w przebiegu choroby występują zaburzenia skórne.

Zespół POEMS został po raz pierwszy opisany w latach 50. przez Crowe'a. Etiologia choroby pozostaje nieznana. U chorych można zauważyć podwyższone stężenie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • gammapatia monoklonalna
  • gamopatie monoklonalna forum
  • gamapatia monoklonalna
  • gammapaia monoklonalna
  • gammopatia bez objawow

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.