Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Granulocytopenia polega na zmniejszeniu liczby granulocytów we krwi obwodowej. Granulocytopenia wiąże się z neutropenią. W przebiegu choroby dochodzi do zmian głównie w obrębie neutrofili, które są najliczniejszą grupą granulocytów.

Ladit 280x336

Granulocytopenia może polegać na zmniejszeniu liczby granulocytów przy jednoczesnym zachowaniu normalnej liczby białych krwinek. Niedobór granulocytów z reguły jest skutkiem zakażenia bakteryjnego. Może wystąpić także w przebiegu białaczki.

Terapia polega na podawaniu środków, które stymulują produkcję granulocytów w szpiku kostnym.

Granulocyty są białymi krwinkami wypełnionymi mikrogranulkami, które zawierają enzymy rozkładające mikroorganizmy. Są częścią wrodzonego układu odpornościowego. Reagują na wszystkie antygeny, jakie wnikają do organizmu.

Leukocyty chronią organizm przed patogenami pełniąc rolę bariery obronnej na zakażenie.

Granulocyty będące jednym z ich rodzajów występują w trzech postaciach. Wyróżnia się obojętnochłonne neutrofile, zasadochłonne bazofile oraz kwasochłonne eozynofile. W zależności od rodzaju granulocytów wyróżnia się trzy postaci choroby.

Jaką firmę może przyjąć granulocytopenia?

Granulocytopenia może przyjąć formę neutropenii, eozynopenii lub bazopenii. Neutropenia polega na niedoborze neutrofilów. Eozynopenia jest chorobą polegającą na niedoborze eozynofilów, zaś bazopenia polega na niedoborze bazofilów.

Ladit 160x600

Wśród przyczyn granulocytopenii można wyróżnić zespół Kotzot Richtera, często występujące przewlekłe zakażenia bakteryjne skóry, gardła i płuc. Granulocytopenia może być dziedziczona genetycznie, albo spowodowana wystąpieniem białaczki.

Bazopenia jest stanem hematologicznym, który polega na zmniejszeniu się liczby granulocytów zasadochłonnych. Bazopenię jest stosunkowo trudna w zdiagnozowaniu. Przyczyny wystąpienia tej choroby to między innymi gorączka reumatyczna, pokrzywka, chroniczny stres i nadczynność tarczycy.

Neutropenia jest stanem hematologicznym polegającym na obniżeniu liczby obojętnochłonnych granulocytów. Do przyczyn tego stanu należy zwiększone niszczenie neutrofili, albo spadek ich produkcji.

Neutrofile czy są aż tak istotne?

Nadmierne niszczenie neutrofili może być spowodowane hipersplenizmem i przewlekłymi chorobami tkanki łącznej.

Zmniejszone wytwarzanie neutrofili zwykle jest skutkiem infekcji, niedoboru witaminy B12, albo zatruciem metalami ciężkimi lub stosowaniem leków cytotoksycznych.

Neutropenia może być skutkiem niewłaściwej dystrybucji neutrofili. Eozynopenia jest stanem hematologicznym polegającym na obniżeniu liczby granulocytów kwasochłonnych. Może być spowodowana zakażeniem bakteryjnym i niedokrwistością aplastyczną.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • granulocytopenia
  • eozynopenia
  • bazopenia
  • eozynopenia przyczyny
  • granulocytopenia konsekwencje

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.