Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Guz chromochłonny nadnerczy (łac. phaeochromocytoma) jest łagodnym nowotworem, który rozwija się z komórek chromochłonnych, które znajdują się w rdzeniu nadnerczy.

Ladit 280x336

Są to komórki wydzielające katecholaminy. Guz chromochłonny nadnerczy jest potocznie określany barwiakiem.

Gruz chromochłonny może rozwinąć się z pozanadnerczowej, chromafinowej tkanki, która nie została poddana procesowi inwolucji po urodzeniu.

Guz chromochłonny nadnerczy bardzo często jest przyczyną wtórnego nadciśnienia.

Guz chromochłonny jest pod względem budowy histologiczny podobny do przyzwojaków. Guz chromochłonny wywodzi się z neuroektodermy grzebienia nerwowego. Jego istotą jest wydzielanie katecholamin, które reagują z solami kwasu chromowego.

Dlatego komórki produkujące katecholaminy są określane mianem chromochłonnych. W standardowym barwieniu histopatologicznym odróżnienie komórek wydzielających aktecholaminy od takich, które nie mają takiej zdolności jest niemożliwe.

Guzy chromochłonne należy do grona czynnych nerwiaków przyzwojowych.

 

Najczęściej występują w lokalizacji poznadnerczowej. Z kolei nerwiaki przyzwojowe, które są nieczynne hormonalnie znajdują się przede wszystkim w obrębie klatki piersiowej. Guzy chromochłonne może być złośliwy. Złośliwy charakter dotyczy około 10% przypadków.

Ladit 160x600

Guz chromochłonny występuje głównie u dorosłych, ale może wystąpić także u dzieci. Istnieje ryzyko nawrotu choroby po resekcji, dotyczące około 10% chorych. W 10% guz chromochłonny ma mnogi charakter. Guzy chromochłonne są zbudowane z komórek chromochłonnych zwanych feochromocytami, które w zdrowym organizmie tworzą rdzeń nadnerczy.

Komórki, o których mowa mają wieloboczny, albo wrzecionowaty kształt oraz charakteryzują się brązowo-czarnym zabarwieniem po barwieniu dwuchromianem potasu. Wydzielają katecholaminy, które są organicznymi związkami chemicznymi i pochodnymi tyrozyny. Są rozpuszczalne w wodzie i znajdują się we krwi, gdzie są związane z białkami osocza.

Guz chromochłonny jest przeważnie bardzo bogato unaczyniony, a w jego wnętrzu można stwierdzić wylewy krwi, torbiele rzekome, a niekiedy również ogniska martwicy i odkładanie złogów wapnia. Guz nabłonkowy jest zbudowany z komórek nabłonkowych, które zawierają ziarnistą i kwasochłonną cytoplazmę.

Z kolei guzy wielokształtne również są zbudowane z komórek nabłonkowych, lecz takich, które charakteryzują się większym stopniem zróżnicowania. Guzy wrzecionowate posiadają strukturę, w której przeważają komórki wrzecionowate.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • guz chromochlony nadnerczy

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.