Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Guz mózgu (łac. glioma) jest nowotworem centralnego układu nerwowego. Guz mózgu rozwija się z komórek glejowych. Można wyróżnić różne guzy mózgu, między innymi glejaki zarodkowe.

Ladit 280x336

Zazwyczaj występują u dzieci i lokalizują się w móżdżku. Ich cechą charakterystyczną jest szybki rozwój i promienioczułość. Rdzeniak zarodkowy jest pierwotnym, złośliwym nowotworem ośrodkowego układu nerwowego.

Najczęściej rozwija się w móżdżku, a zwłaszcza w robaku móżdżku. Guz blokuje przepływ płynu mózgowo - rdzeniowego dając objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Gdy zostanie zajęty móżdżek, dochodzi do zaburzeń chodu. Rdzeniak charakteryzuje się tym, że rozprzestrzenia się podpajęczynówkowo, a zatem nie tylko w tylnej, dolnej części czaszki, lecz również nad całym mózgiem i rdzeniem kręgowym.

Komórki rdzeniaka są bardzo drobne i gęsto rozmieszczone. Charakteryzują się tym, że mają hiperchromatyczne jądro i dość skąpą cytoplazmę. Wyróżniają się słabo wykształconymi wypustkami cytoplazmatycznymi. Rdzeniak występuje w różnych typach histologicznych, między innymi w postaci desmoplastycznej, jako rdzeniako - mięśniak i rdzeniak barwnikowy. W postaci desmoplastycznej tworzy pasma tkankowe, które są bogate w włókna retikulinowe.

Ladit 160x600

Rdzeniako - mięśniaka można rozpoznać po obecności miocytów, z reguły poprzecznie prążkowanych. Z kolei rdzeniak barwnikowy wyróżnia się zawartością komórek z melaniną.  Nowotwory gleju gwiaździstego są to guzy mózgu stanowiące około 75% przypadków zachorowań.

Jednym z nich jest guz mózgu zwany gąbczakiem.

 

Z histopatologicznego punktu widzenia jest to najłagodniejsza postać glejaka i występuje w okolicy nerwów wzrokowych, pnia mózgu i podwzgórza. Guzy mózgu tego typu rozwijają się szybko i są wyraźnie odgraniczone od otoczenia.

Gąbczak jest zwany także gwiaździakiem włosowato - komórkowym. Z reguły jest zlokalizowany w półkulach mózgu i podwzgórzu, a także w przednim odcinku drogi wzrokowej i móżdżku. Terapia jest zależna od jego rozmieszczenia. Gdy jest zlokalizowany głównie w przednim odcinku drogi wzrokowej, to nosi nazwę glejaka nerwu wzrokowego.

Jeżeli pojawi się wielopostaciowy guz mózgu rokowania są najgorsze w porównaniu z pozostałymi glejakami. Średnie przeżycie wynosi około cztery miesiące. Guzy mózgu są klasyfikowane pod względem złośliwości zgodnie z czterema stopniami.

Najłagodniejsze należą do pierwszego stopnia, zaś najbardziej złośliwe do czwartego. Niski stopień złośliwości posiadają komórki wysoko dojrzałe i zróżnicowane. Z kolei wysoki stopień złośliwości wiąże się z komórkami niezróżnicowanymi, albo anaplastycznymi. Szybko rosną i mogą naciekać sąsiadujące tkanki.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • mięśniak mózgu
  • guz móżdżku

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.