Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Leczenie hipochondrii wymaga czasu i jest trudne. Chory powinien zrozumieć, jak działa mechanizm tego zaburzenia, aby leczenie hipochondrii przyniosło efekty.

Ladit 280x336

Niemniej jednak, nawet po wyjaśnieniu mechanizmu nerwicy hipochondrycznej, hipochondryk nadal odczuwa objawy tego zaburzenia.

Pacjent odczuwa realny ból fizyczny i jest przekonany o biologicznych, a nie psychogennych przyczynach jego dolegliwości. Leczenie hipochondrii opiera się na psychoterapii.

W przypadku, gdy zostanie zdiagnozowana hipochondria, leczenie odbywa się poprzez psychoterapię poznawczo-behawioralną. Według teorii behawioralnej zaburzenia nerwicowe są wyćwiczoną reakcją. Jeśli występuje hipochondria, leczenie musi bazować na metodach, które opierają się na mechanizmie uczenia się.

Podczas terapii osoba cierpiąca na hipochondryczną nerwicę uczy się nowego podejścia do odczuwanych dolegliwości, a także analizuje swe zachowanie. Jeżeli występują jednocześnie depresja i hipochondria, leczenie opiera się także na terapii farmakologicznej.

Konieczne jest wówczas zastosowanie leków antydepresyjnych. Leki przeciwdepresyjne zwane także tymoleptykami należą do grona środków psychoaktywnych wywierających terapeutyczny wpływ na objawy zespołu depresyjnego, w tym również na zaburzenia nastroju.

Ladit 160x600

Leki przeciwdepresyjne są stosowane w terapii wielu zaburzeń lękowych, między innymi także zaburzeń lękowych, fobii społecznej i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Wśród leków antydepresyjnych można wyróżnić inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny, serotoniny i dopaminy. Ich działanie polega na poprawie stanu psychicznego poprzez pobudzenie układu noradrenergicznego i serotoninergicznego, a tym samym zwiększenie stężenia serotoniny, noradrenaliny i dopaminy we krwi.

Psychoterapia jest zbiorem technik, które leczą, albo pomagają leczyć różne schorzenia i problemy mające naturę psychologiczną. Podstawą psychoterapii jest kontakt międzyludzki. Jej cele są ukierunkowane na zmianę zachowania i postawy pacjenta.

Obejmują także rozwój kompetencji emocjonalnych.

 

Psychoterapia umożliwia podniesienie poziomu samokontroli, a także radzenie sobie ze stresem i lękiem. Pomaga w podniesieniu samooceny i zdolności komunikowania się z otoczeniem.

Psychoterapia behawioralna ma na celu wyjaśnienie pacjentowi mechanizmów powstawania nieprawidłowych nawyków związanych z nerwicą hipochondryczną. Psychoterapeuta proponuje pacjentowi pewne procedury terapeutyczne i wyjaśnia ich działanie.

Ustala również kontakt terapeutyczny oraz główny cel terapii. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.