Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Jeśli chodzi o homoseksualizm leczenie odbywa się poprzez zastosowanie terapii konwersyjnej, zwanej też reparatywną. Należy dodać, że jest to pseudonaukowa technika, która zmienia orientację psychoseksualną z homoseksualnej lub biseksualnej na heteroseksualną.

Ladit 280x336

Terapia konwersyjna to sposób na leczenie homoseksualizmu, odbywający się z zastosowaniem różnych metod. Metody behawiorystyczne polegają na tym, ze psychoterapeuta prowadzący leczenie homoseksualizmu próbuje usunąć podniecenie seksualne wprowadzając skojarzenia między czynnikami stymulującymi seksualnie z bólem i nieprzyjemnością.

Drugi etap terapii opiera się na wprowadzeniu skojarzenia między przedstawicielami płci odmiennej i stymulacją seksualną. Żeby to osiągnąć pacjentowi prezentuje się obrazy przedstawicieli przeciwnej płci i zaleca mu się w tym czasie masturbację.

Metoda behawiorystyczna jest obecnie negowana, ze względu na to, że budzi kontrowersje, nakazując wykonywanie czynności nagannych moralnie.

Jeśli chodzi o homoseksualizm leczenie może też odbywać się z zastosowaniem metody psychodynamicznej i psychoanalitycznej.

 

Zdaniem Zygmunta Freuda homoseksualizm jest wariantem seksualności i nie należy rozpatrywać go jako patologię. Psychoanaliza była jedną ze stosowanych metod do czasu, gdy z listy zaburzeń psychicznych wykreślono homoseksualizm.

Ladit 160x600

Leczenie nie jest konieczne, bo orientacja seksualna nie może być przedmiotem świadomego wyboru i nie podlega zmianie. Współcześnie psycholodzy stoją na stanowisku, że homoseksualizm nie jest chorobą, zaburzeniem psychicznym, ani też problemem na tle emocjonalnym.

Zaburzenie psychiczne jest utrudnieniem funkcjonowania jednostki w sferze społecznej lub psychicznej. Nosi znamiona cierpienia zlokalizowane wokół objawu osiowego. Cechą zaburzeń psychicznych jest symptomatyka, patogeneza, etiologia i określona dynamika. Oznacza to, że mogą się pogłębiać lub maleć, mają pewne objawy i przyczyny, a także są związane z nieprawidłowościami rozwoju człowieka.

Z kolei orientacja seksualna jest trwałym seksualnym i emocjonalnym pociągiem do osób określonej płci. Można wyróżnić trzy orientacje seksualne, czyli heteroseksualizm, homoseksualizm i biseksualizm.

W świadomości społecznej utrwaliło się, że heteroseksualizm jest orientacją seksualną uznawaną za normalną. Homoseksualizm i biseksualizm wciąż uchodzą natomiast za naganne moralnie.

Obecnie znaczna większość psychologów stoi na stanowisku, że homoseksualizm nie jest zaburzeniem psychicznym, ponieważ nie posiada cech, które składają się na definicję zaburzenia psychicznego, dlatego leczenie homoseksualizmu jest całkowicie pozbawione sensu z punktu widzenia psychologii. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.