Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

W ciągu ostatnich lat powstało wiele teorii, których przedmiotem są objawy homoseksualizmu. Zdaniem dr Edmonda Berglera homoseksualizm objawy ma związane z przejawianiem skłonności do pewnych zachowań.

Ladit 280x336

Homoseksualista prowokuje ataki przeciw sobie, by uznać je za niesprawiedliwość, a także okazuje złośliwość wobec innych, broniąc się w ten sposób przed atakami z ich strony.

Inne objawy homoseksualizmu to przyjmowanie frywolnej postawy, które pomaga przysłonić poczucie winy i depresję oraz skrajny narcyzm i wyniosła pogarda wobec innych. Objawy homoseksualizmu są też związane z psychopatyczną naturą, brakiem wiarygodności i negowaniem ogólnie przyjętych norm moralnych.

Psychopatyczna natura jest określana także mianem osobowości antyspołecznej i osobowości dyssocjalnej. Polega na trwałym zaburzeniu struktury osobowości oraz wiąże się z obecnością trzech deficytów psychicznych, a mianowicie relacji interpersonalnych, uczenia się i lęku. Deficyt lęku jest defektem o charakterze emocjonalnym, który polega na braku przyswajania odruchów moralnych i braku empatii.

Deficyt uczenia się objawia się zachowaniami agresywnymi. Należy jeszcze wspomnieć o cierni psychopatycznej, która polega na zubożonym życiu psychicznym kompensowanym przez narcyzm.

Ladit 160x600

Narcyzm jest uznawany za zaburzenie osobowości. Jest to stan psychiczny, który polega na skierowaniu libido do wewnątrz. Ego staje się wówczas obiektem seksualnym. Można wyróżnić narcyzm pierwotny i wtórny. Pierwotny dotyczy dzieci i jeśli rozwijają się prawidłowo, zanika w okresie dorastania. Narcyzm wtórny dotyczy natomiast dorosłych.

Według dr Irvinga Biebera homoseksualizm objawy również ma związane ze sferą emocjonalną.

 

Uznał, że homoseksualista jest przepełniony goryczą, gniewem i ma niskie poczucie odpowiedzialności.
Homoseksualizm objawy ma związane z obsesyjno - kompulsyjną naturą, na co wskazywał także dr Charles Socarides.

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne to potocznie nerwica natręctw. Należą do grona zaburzeń lękowych i charakteryzuje się występowaniem u chorego obsesyjnych myśli i przymusowych zachowań. Osoby z tym zaburzeniem zwykle mają często słabszą pamięć wzrokową.

Stanowiska wyżej wymienionych naukowców są obecnie uznawane za przejaw nietolerancji. Trudno mówić o objawach, gdy homoseksualizm stopniowo staje się akceptowany społecznie. Jeszcze w XX wieku stanowił chorobę.

Dziś coraz więcej autorytetów w dziedzinie psychologii wskazuje, że jest to rodzaj orientacji seksualnej, co prawda odmiennej od natury człowieka, ale z pewnością nie stanowiącej chorobyTen artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • objawy homoseksualizmu
  • homoseksualizm objawy
  • oznaki gejostwa
  • oznaki homoseksualizmu
  • pierwsze objawy homoseksualizmu

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.