Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

W przypadku, gdy występuje kołatanie serca leczenie jest zależne przede wszystkim od podłoża choroby i czynników etiologicznych, które ją wywołują.

Ladit 280x336

W przypadku, gdy stres i stany lękowe powodują kołatanie serca, leczenie powinno polegać przede wszystkim na złagodzeniu wymienionych czynników etiologicznych. Chory musi znaleźć sposoby na radzenie sobie ze stresem i jednocześnie poradzić się psychologa w kwestii zaburzeń lękowych wywołujących kołatanie serca.

Leczenie lekami uspokajającymi ma charakter objawowy i nie rozwiązuje przyczyny problemu. Wspomaga natomiast kurację i w niektórych przypadkach jest zalecane przez lekarza. Nieco inaczej wygląda leczenie kołatania serca w przypadku, gdy jest ono powodowane zaburzeniami hormonalnymi i elektrolitami.

Leczenie kołatania serca w sytuacji, kiedy jego podłożem są poważne choroby serca i układu krwionośnego, polega głównie na terapii choroby podstawowej. Leczenie kołatania serca spowodowanego innymi zaburzeniami czynnościowymi tego narządu wymaga zwykle konsultacji z kardiologiem.

Warto przybliżyć nieco pojęcie rytmu i tonów serca, a także schorzeń tego narządu. Kołatanie serca jest bowiem z nimi ściśle powiązane. Pod pojęciem rytmu serca należy rozumieć kolejne skurcze serca następujące po sobie w równych odstępach czasu. Objawiają się kolejnymi falami tętna.

Ladit 160x600

Rytm i praca serca jest uregulowana przez autonomiczny układ nerwowy.

 

Wpływ na niego mają również ośrodki korowe i podkorowe mózgu. Z kolei tony serca są zjawiskami akustycznymi powstającymi w sercu w związku z wyżej wspomnianymi skurczami. Ton pierwszy skurczowy jest powodowany gwałtownym napinaniem zastawek zamykających się w czasie skurczu komór oraz włókien kurczącego się mięśnia sercowego.

Ton drugi rozkurczowy jest natomiast powodowany drganiami napinających się w czasie rozkurczu komór zastawek półksiężycowatych głównej i płucnej tętnicy.
Choroby serca, które występują najczęściej to ostra lub przewlekła niewydolność serca rozwijająca się na tle chorób naczyniowych oraz wrodzonych i nabytych wad zastawkowych. Inne schorzenia to kardiomiopatie wtórne i pierwotne oraz zaburzenia rytmu serca.

Poważnym problemem są też wrodzone wady serca i zapalenie mięśnia sercowego. Zapalenie mięśnia sercowego może mieć charakter bakteryjny, wirusowy, albo przebiegać w towarzystwie choroby reumatycznej.

Bakteryjne zapalenie mięśnia sercowego jest powodowane głównie przez paciorkowce. Paciorkowce wywołują zmiany ropne w różnych tkankach. Charakteryzują się dużą inwazyjnością i zdolnością do wytwarzania toksyn. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.