Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Martwica (łac. necrosis) zwana również nekrozą jest miejscowym obumarciem komórek tkanki organizmu zwierzęcego lub roślinnego.

Ladit 280x336

Martwica może być spowodowana zaburzeniami gospodarki mineralnej w przypadku roślin, albo nieprawidłowym odżywianiem tkanki przez krew, w przypadku organizmów zwierzęcych.

Martwica jest stanem, który może być także spowodowany oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Różnego rodzaju martwice, np. martwica kolana czy też martwica mózgu, polegają na miejscowym gwałtownym obumarciu tkanki w wyniku nagłego, lokalnego zadziałania szkodliwych czynników o dużym nasileniu.

Martwica kolana, martwica trzustki lub martwica jelit mogą być spowodowane przez czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne i biologiczne. Martwica kolana, czy martwica palca mogą być wywołane również przez energię promienistą i ultradźwięki.

Martwica tkanek, narządów lub grupy komórek może być samoistna lub wynikać z innych chorób. Na szczególną uwagę zasługuje tak zwana martwica jałowa kości. Jej przyczyną jest zaburzenie ukrwienia jądra kostnienia kości, które powstaje w wyniku zatoru lub zakrzepu.

Na początku martwy fragment kości ulega resorpcji.

 

Następnie zostaje odbudowany, lecz w wyniku działania obciążeń i sił ulega deformacji. Choroby tego typu występują bardzo często u młodych osób i w wieku dziecięcym. Zaawansowaną martwicę tkanki określa się mianem zgorzeli.

Ladit 160x600

Rozwija się ona w wyniku zakażenia rany, albo nieodwracalnego uszkodzenia w obrębie tkanki, do którego dochodzi w wyniku oziębienia, oparzenia, zmiażdżenia lub niedokrwienia. Zgorzel może być sucha lub mokra.

W pierwszym przypadku martwica przebiega bez zakażenia bakteryjnego, zaś w drugim wręcz odwrotnie. Zgorzel mokra może wykształcić się ze zgorzeli suchej. Rzadko spotyka się przypadki zgorzeli gazowej. Jest to odmiana martwicy mokrej, do której dochodzi w rezultacie zakażenia laseczką zgorzeli gazowej.

Można wyróżnić szereg czynników sprzyjających zachorowaniu. Zwiększone ryzyko powstania martwicy jest związane z takimi stanami, jak cukrzyca, miażdżyca tętnic, palenie papierosów, wysoki cholesterol, osłabienie organizmu, zaburzenia funkcji układu odpornościowego, a także choroby układu krwionośnego.

Główne powikłania, do których dochodzi w wyniku nieleczenia martwicy, to wstrząs septyczny, rozprzestrzenienie się bakterii w całym organizmie, a także szerzenie się zgorzeli, które wymaga amputacji całej kończyny.

Jednym z powikłań jest też rozwój zespołu rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego. Jest to ciężkie zaburzenie układu krzepnięcia krwi, na skutek przedostania się dużej ilości bakterii do krwi.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • martwica palca
  • martwica mózgu choroba
  • martwica kolana objawy
  • martwica palca objawy
  • martwica kolana przyczyny

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.