Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Nasieniak (łac. seminoma) germinalnym nowotworem złośliwym jądra. Nasieniak bardzo szybko daje przerzuty do węzłów chłonnych położonych w okolicy otrzewnej.

Ladit 280x336

W dalszym procesie rozwoju choroby dochodzi do przerzutów w okolicy płuc, wątroby, kości i mózgu. Nasieniak charakteryzuje się dużą wrażliwością na chemioterapię i radioterapię.

Istnieje więc duża szansa na wyleczenie pacjenta, nawet jeżeli choroba jest na tyle zaawansowana, że doszło do odległych przerzutów. Podobnym guzem o takiej samej budowie jest rozdrodczak występujący w jajniku.

Przyczyny nasieniaka są związane z innymi chorobami oraz czynnikami genetycznymi.

Etiologia tej choroby nowotworowej nie została do końca poznana.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia nasieniaka

  • infekcja wirusem HIV
  • niepłodność
  • zespół obojnactwa
  • wnętrostwo
  • choroby nowotworowe jąder występujące w rodzinie
  • rak jądra

Można wyróżnić kilka postaci nasieniaka. Jedną z nich jest nasieniak anaplastyczny. Jego charakterystyczną cechą jest większa liczba podziałów komórkowych. Wyróżnia się też pod względem gorszej organizacji tkankowej i częstszej obecności martwicy i wylewów krwi.

Ladit 160x600

Przebieg kliniczny i rokowania nasieniaka anaplastycznego są takie same jak w przypadku nasieniaka klasycznego. Klasyczny nasieniak rozwija się przeważnie u pacjentów w wieku 40 ? 50 lat.

Guz jest zbudowany z niewielkich, okrągłych komórek, które są wyposażone w centralnie położone jądro. Nowotworowi mogą towarzyszyć nacieki z limfocytów T.

Jak często pojawia się nasieniak?

Nasieniak spermatocytowy jest postacią nowotworu występującą dość rzadko. Zwykle pojawia się po 45. roku życia. Guz jest zbudowany z okrągłych komórek mających różną wielkość. Przypominają one prawidłowe spermatocyty.

Nowotwór charakteryzuje się powolnym przebiegiem oraz dobrym rokowaniem. Odległe przerzuty występują bardzo rzadko.

Diagnostyka nasieniaka polega na wykonaniu badania ultrasonograficznego jąder.

Jest to wystarczające do rozpoznania nowotworu tego narządu. Do oceny rzeczywistego zaawansowania choroby konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej miednicy i jamy brzusznej.

Jeżeli badanie tomografii komputerowej nie zapewnia niejednoznacznego wyniku odnośnie do zaawansowania choroby, to lekarz może dodatkowo zalecić pozytonową emisyjną tomografię komputerową. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.