Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Niedokrwistość (łac. anaemia) jest zespołem objawów chorobowych, polegającym na stwierdzeniu niższych wartości hemoglobiny i erytrocytów oraz ich następstw.

Ladit 280x336

Można wyróżnić także niedokrwistość rzekomą, która polega na względnym obniżeniu hemoglobiny i hematokrytu w wyniku zwiększenia objętości osocza, w przypadku przewodzenia oraz u kobiet ciężarnych.

Można wyróżnić różne odmiany tej choroby. Znajduje się wśród nich niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość makrocytowa i niedokrwistość aplastyczna.
Niedokrwistość makrocytowa występuje wówczas, gdy erytrocyty są większe niż jest to ustalone normą.

W przypadku zmian, które wynikaj z nieprawidłowości syntezy DNA, można możliwych o niedokrwistości megaloblastycznej. Pozostałe przypadki są określane mianem makrocytowej niedokrwistości niemegaloblastycznej.

Niedokrwistość makrocytowa powstaje w wyniku niewłaściwej syntezy DNA prowadzącej do dyssynchronizacji komórek krwi.

 

Najczęściej jej przyczyną jest niedobór witaminy B12. Niedokrwistość makrocytowa megaloblastyczna może być też spowodowana niedoborem kwasu foliowego. Niedokrwistość aplastyczna jest natomiast związana z aplazją szpiku i wynika ze zwiększenia użycia i obecności środków chemicznych oraz innych toksycznych związków.

Ladit 160x600

Erytrocyty są jednym z głównych składników krwi. Krew jest płynem ustrojowym stanowiącym rodzaj tkani łącznej. Składa się ona z osocza i składników komórkowych, a dokładniej mówiąc z czerwonych krwinek, białych krwinek i trombocytów.

Krwinki czerwone są elementami bezjądrzastymi zawierającymi barwnik krwi we wnętrzu, zwany hemoglobiną. Krwinki białe są komórkami zawierającymi jądra. Ze względu na zawartość ziarnistości w cytoplazmie, można podzielić je na agranulocyty i granulocyty. Granulocyty dzielą się na granulocyty obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne.

Agranulocyty obejmują limfocyty i monocyty. Trombocyty, czyli płytki krwi zawierają składnik trombokinazy. Jest to enzym wyzwalający proces krzepnięcia krwi są to fragmenty macierzystych komórek szpiku kostnego.

Osocze to płyn zawierający wodę, białka i inne związki. Krew pełni cztery ważne funkcje w organizmie. Rozprowadza tlen i odprowadza dwutlenek węgla do płuc. Druga funkcja polega na tym, że rozprowadza substancje odżywcze i hormony. Krew odprowadza także toksyczne substancje i produkty metaboliczne do nerek i gruczołów potowych. Ostatnią funkcją jest udział w reakcjach odpornościowych.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • niedokrwistosc makrocytowa
  • niedokrwistość makrocytowa przyczyny

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.