Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Niedosłuch (łac. hypoacusis) jest zaburzeniem związanym z narządem słuchu. Polega na nieprawidłowym przewodzeniu, albo odbiorze dźwięków.

Ladit 280x336

Niedosłuch najczęściej występuje u osób starszych. Może pojawiać się jako izolowany objaw. Poza tym, niedosłuch może występować łącznie z innymi objawami otologicznymi, na przykład z zawrotami głowy i szumami usznymi. Można wyróżnić kilka rodzajów niedosłuchu, w tym między innymi niedosłuch przewodzeniowy, odbiorczy o mieszany.

Niedosłuch przewodzeniowy polega na zaburzeniach w budowie elementów ucha przewodzących dźwięk.

Defekt powodujący chorobę jest zatem zlokalizowany w przewodzie słuchowym zewnętrznym, albo w uchu środkowym. Niedosłuch przewodzeniowy jest obok odbiorczego najczęściej występującą odmianą tej dolegliwości.

Niedosłuch odbiorczy jest związany z urazem w części ucha odpowiedzialnej za odbieranie dźwięku. W przypadku niedosłuchu odbiorczego defekt znajduje się w nerwie ślimakowym, narządzie Cortiego, albo zwoju spiralnym.

Można wyróżnić trzy postaci niedosłuchu odbiorczego, a mianowicie ślimakowy, ośrodkowy i pozaślimakowy. Ostatnim rodzajem jest niedosłuch mieszany, który polega na współwystępowaniu obu rodzajów niedosłuchu. Występuje rzadko i głównie u osób w podeszłym wieku.

Ladit 160x600

Niedosłuch można podzielić na typy biorąc pod uwagę lokalizację uszkodzenia.

 

Wyróżnia się niedosłuch typu obwodowego, przewodzeniowo-odbiorczy i niedosłuch centralny. W ostatnim przypadku uszkodzenie dotyczy ośrodków znajdujących się w mózgu. Kolejny sposób klasyfikacji niedosłuchu jest związany z czasem pojawienia się niedosłuchu. Pod tym względem można wyróżnić niedosłuch u dziecka do około 3. roku życia, zwany prelingwalnym, niedosłuch perylingwalny i postlingwalny.

Rodzaje niedosłuchu obejmują również typ wrodzony i nabyty. Klasyfikacja jest dokonana ze względu na etiologię dolegliwości. Przyczyny niedosłuchu wrodzonego są dziedziczne i genetyczne. Czynniki etiologiczne są związane z chorobami matki w trakcie ciąży, konfliktem serologicznym, albo promieniowaniem rentgenowskim i środkami farmakologicznymi.

Niedosłuch nabyty powstaje natomiast już po urodzeniu i jest skutkiem chorób, albo urazów mechanicznych i akustycznych, bądź też w rezultacie zażywania środków farmakologicznych. Niedosłuch można poddać klasyfikacji biorąc pod uwagę kryterium głębokości.

Uwzględnia się wówczas średnią arytmetyczną progowych wartości, które są wyznaczane przez krzywą audiometryczną dla normalnych częstotliwości dla dźwięków mowy. Na tej podstawie wyróżnia się niedosłuch lekki, umiarkowany, znaczny oraz głęboki.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • niedosłuch centralny leczenie
  • niedosłuch typu mieszanego

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.