Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed

OCD

 

OCD czyli innymi słowy zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne jest zaburzeniem psychicznym należącym do grona zaburzeń lękowym. OCD określa się także mianem nerwicy natręctw i zespołu anankastycznego.

Ladit 280x336

OCD charakteryzuje się występowaniem natrętnych myśli i przymusowych zachowań. Przyczyny OCD mogą być związane z depresją maskowaną. Jest to specyficzny typ depresji, w którym zespół depresyjny zostaje zamaskowany przez inne objawy.

OCD pełni funkcję tych maskujących symptomów. Zaburzenie OCD według koncepcji psychoanalitycznej ma swoje źródło w powtarzaniu pewnych czynności, co jest obroną psychiki przed lękiem. Z czasem odruch obronny przeradza się w czynność przymusową powodując zaburzenie psychiczne, jakim jest choroba OCD.

OCD należy do grona zaburzeń lękowych. Zaburzenia lękowe to rodzaj zaburzeń nerwicowych, które mają znaczący wpływ na zachowanie, emocje, myślenie, a nawet zdrowie fizyczne. Przyczyną zaburzeń lękowych mogą być czynniki biologiczne, a także indywidualne warunki osobowe.

Osoby, które są dotknięcie tego typu zaburzeniami, bardzo często cierpią na więcej niż jeden typ zaburzeń lękowych. Zwykle towarzyszą temu zaburzenia apetytu, uzależnienie, albo depresja. Należy dodać, że zaburzenia lękowe należą do najczęściej spotykanych problemów zdrowia psychicznego dotykających przeciętnie 10% społeczeństwa.

Ladit 160x600

Z reguły dotyczą kobiet, przy czym należy zaznaczyć, że mogą wystąpić zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych.

 

Zaburzenia lękowe wymagają terapii. Lęk może mieć różne podłoże, na przykład osobowościowe, genetyczne, albo rozwojowe. Tego typu czynniki w zetknięciu z aktualną trudną sytuacją życiową powodują wystąpienie różnych form zaburzeń lękowych.

Bardzo często chorzy uskarżają się na dolegliwości somatyczne, wynikające z lęku. Lęk może mieć charakter uporczywy i rozlany, albo natężony i krótszy. Najczęściej występuje lęk przed krytyką, skrzywdzeniem, czy odrzuceniem.

Zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne, dlatego w przypadku każdego rodzaju zaburzeń psychicznych należy podjąć odpowiednią terapię. Obecnie zaleca się głównie psychoterapię. Można zauważyć stopniowe odchodzenie od leczenia farmakologicznego, które ma charakter głównie objawowy.

Zgodnie z definicją określoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka. Na tej podstawie zostały sformułowane inne definicje, mające charakter medyczny, psychologiczny lub socjologiczny.

W medycynie zdrowiem psychicznym określa się stan niewystępowania objawów psychopatologicznych, równowagę procesów fizjologicznych oraz brak defektów w strukturze i funkcjach psychiki, przy czym wszystkie wymienione elementy muszą występować jednocześnie.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • ocd choroba
  • ocd leczenie

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.