Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Objawy odwarstwienia siatkówki są związane ze ścieńczeniem bądź uszkodzeniem siatkówki. Powoduje ono przedostanie się płynu z gałki ocznej do siatkówki.

Ladit 280x336

Zostaje ona odepchnięta od leżących niżej tkanek, co powoduje jej oddzielenie i odwarstwienie.

Objawy odwarstwienia siatkówki mogą być rozpoznane na podstawie kilku badań przez specjalistę.

Zwykle stosuje się badanie ultradźwiękowe gałki ocznej, zwane potocznie USG oczu. Objawy odwarstwienia siatkówki mają ścisły związek z szarą zasłoną dostrzeganą przez pacjenta po rozpoczęciu procesu odwarstwiania siatkówki.

Odwarstwienie siatkówki objawy może mieć przedmiotowe i podmiotowe.

Do pierwszych niepokojących sygnałów można zaliczyć męty występujące w ciele szklistym, błyski w oczach, nagłe pogorszenie ostrości widzenia, a także mroczki bądź ślepe plamy występujące w polu widzenia.

Odwarstwienie siatkówki objawy ma zatem bardzo charakterystyczne.

W przypadku choroby oczu, jaką jest odwarstwienie siatkówki objawy mają związek z pogorszeniem się wzroku. Siatkówka jest światłoczułą tkanką posiadającą złożoną budowę.
Pokrywa ona wewnętrzną powierzchnię gałki ocznej.

Siatkówka jest częścią ośrodkowego układu nerwowego. W jej obrębie zachodzą takie procesy, jak recepcja, przetwarzanie i przekazywanie bodźców świetlnych, od których są zależne procesy widzenia.

Ladit 160x600

Odwarstwienie siatkówki oka nie jest jedynym schorzeniem występującym w obrębie tej struktury.

Siatkówka może ulegać różnym stanom patologicznym. Jednym z nich jest zwyrodnienie siatkówki.

Są one schorzeniami dziedzicznymi o mało znanych przyczynach, albo nabytymi. Zmiany zwyrodnieniowe mogą objawiać się ogniskami (m.in. żółtymi, szarymi, barwnikowymi) prowadzącymi do zaburzeń funkcji wzroku.

W obrębie siatkówki może rozwinąć się siatkówczak będący wrodzonym nowotworem złośliwym występującym u dzieci. Zmiany nowotworowe mogą wystąpić w obu oczach. Są one zbudowane z nisko zróżnicowanych komórek siatkówki.

Przerzuty siatkówczaka prowadzą do śmierci. Oko jest narządem umożliwiającym widzenie. Gałka oczna jest receptorem fal elektromagnetycznych o długości fali od fioletu do czerwieni.

Oko składa się ze ścian i układu załamującego promienie. W obrębie jego struktury można też wyróżnić błonę światłoczułą, pęczek włókien nerwowych przewodzący bodźce z tej błony do ośrodków w mózgu.

W siatkówce występują pręciki i czopki zwrócone częścią odbierającą bodźce do barwnikowej warstwy siatkówki. P

ręciki zawierają rodopsynę. Są one uczulone na ilość światła. Z kolei czopki są uczulone na barwy.

W siatkówce oglądanej przez otwór źreniczy za pomocą oftalmoskopu można zobaczyć tarczę nerwu wzrokowego położoną przyśrodkowo. Z boku w osi optycznej widnieje plamka żółta będąca miejscem najlepszego widzenia.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • przerzut do siatkowki

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.