Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Leczenie omdleń jest konieczne ze względu na ryzyko wystąpienia powikłań. Jeżeli nie zostanie podjęte leczenie omdleń, w ich wyniku może dojść do urazów mechanicznych.

Ladit 280x336

Upadek może doprowadzić do złamania ręki, urazów głowy czy wstrząsu mózgu. Poza tym leczenie omdleń jest konieczne ze względu na to, że mogą być sygnałem poważnej choroby.

Bardzo ważne jest wyjaśnienie jego przyczyn. Nie zawsze można stwierdzić czynnik etiologiczny wywołujący krótkotrwałą utratę przytomności. Najczęściej w takim przypadku chory musi pozostać w szpitalu, żeby możliwe było ustalenie przyczyny utraty świadomości.

Bardzo ważne jest także obserwowanie chorego, żeby określić, czy omdlenia nie są symptomem poważnej choroby. Obserwacja w warunkach szpitalnych jest zalecana osobom mającym powyżej 55 roku życia, a także tym, którzy cierpią na choroby serca lub przebyli chorobę naczyń mózgowych.

W przypadku, gdy występuje omdlenie, leczenie polega na udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy. Należy ułożyć go w pozycji poziomej z nogami powyżej głowy, żeby zapewnić prawidłowy dostęp krwi do mózgu.

Jeśli zostanie zdiagnozowane wazowagalne omdlenie, leczenie polega na unikaniu długotrwałego stania w źle wentylowanych pomieszczeniach. Nie należy długo przebywać w pozycji stojącej bez ruchu.

Ladit 160x600

Dieta powinna być bardziej bogata w sól i wodę.

 

Z kolei w przypadku, gdy występuje kardiogenne omdlenie, leczenie przebiega w zależności od rodzaju patologii układu krążenia. Może mieć charakter zachowawczy, farmakologiczny, albo kardiochirurgiczny.

Zazwyczaj omdlenie skłania osobę chorą do skontaktowania się z lekarzem rodzinnym. Bardzo często, gdy poszkodowany straci przytomność przechodnie lub osoby bliskie wzywają pogotowie, które zawozi chorego na izbę przyjęć do najbliższego szpitala.

W szpitalu zostaje przeprowadzone badanie EKG oraz mierzy się ciśnienie tętnicze. Zasadniczo przeprowadza się również badanie internistyczne i neurologiczne. W niektórych przypadkach dodatkowo wykonuje się badanie elektroencefalogramu, próby pionizacyjnej czy też inne dodatkowe testy diagnostyczne.

Kolejnym etapem diagnozowania jest przeprowadzanie badań laboratoryjnych, do których należą morfologia, oznaczenie enzymów martwicy mięśnia sercowego, stężenie cukru i stężenie elektrolitów. Lekarz może zlecić wykonanie także innych badań laboratoryjnych.

Czasami początkowo podejrzewa się omdlenie, ale w toku kolejnych badań diagnostycznych okazuje się, że występuje niewydolność krążenia mózgowego, hipoglikemia, napad padaczkowy, albo krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego.

Dlatego też tak ważne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, które pozwolą na postawienie prawidłowej diagnozy. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.