Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Ornitoza jest chorobą zakaźną, którą człowiek może zarazić się od zwierząt. Ornitoza jest wywoływana przez drobnoustrój Chlamydia psittaci.

Ladit 280x336

Człowiek może się nią zarazić najczęściej od gospodarskiego i domowego ptactwa.

Papugi, kanarki, indyki, gołębie i kaczki mogą być nosicielami tej choroby. Do zarażenia dochodzi drogą kropelkową poprzez wdychanie cząstek wysuszonego kału i pyłu.

Drobnoustrój przytwierdza się do nabłonka oddechowych dróg. Następnie przedostaje się za pośrednictwem krwi do układu siateczkowo-śródbłonkowego. Wówczas dochodzi do wtórnej bakteriemii oraz zajęcia narządów wewnętrznych.

Okres wylęgania choroby z reguły wynosi około 5-14 dni.

Ornitoza ma dwuetapowy przebieg.

W trakcie pierwszej fazy występują niespecyficzne objawy, które przypominają grypę. Podczas drugiej fazy dominują objawy związane z trudnościami w oddychaniu. Choroba w 1% przypadków może doprowadzić do zgonu. Obecnie śmiertelność jest dość niska.

Przed wprowadzeniem do leczenia antybiotyków wynosiła ona 20%.

Specyficzne objawy chorobowe nasuwające podejrzenie ornitozy to wolna akcja serca, powiększenie wątroby i śledziony, bóle mięśni i plamy Hordera.

Można wyróżnić kilka postaci ornitozy, a mianowicie:

Ladit 160x600
  • zespół rzekomogrypowy
  • zapalenie płuc łagodne
  • zapalenie płuc ciężkie
  • ostra niewydolność oddechowa
  • sepsa
  • wstrząs septyczny

Rozpoznanie ornitozy odbywa się na podstawie kontaktu z ptactwem i występowaniu wyżej wspomnianych symptomów chorobowych.

W przypadku podejrzenia ornitozy należy wykonać badanie histopatologiczne na obecność makrofagów z obecnością wtrętów cytoplazmatycznych i nieserowaciejącej ziarniny. Należy też zbadać wzrost mian przeciwciał. O chorobie świadczy również dodatni wynik hodowli materiału biologicznego pozyskanego z dróg oddechowych pacjenta.

Profilaktyka ornitozy polega na stosowaniu odzieży ochronnej przez osoby, które mają kontakt z ptactwem.

Bardzo ważne w zapobieganiu ornitozie jest również częste usuwanie ptasich odchodów i mycie klatek.

Chlamydie są rodzajem bakterii bezwzględnie wewnątrzkomórkowych.

Nie wytwarzają one własnego ATP. Wymieniają swoje ADP na ATP gospodarza. Bakterie mają zdolność do syntezy swoich białek, ponieważ posiadają rybosomy.

Cykl reprodukcji w przypadku wspomnianych bakterii jest podobny dla wszystkich drobnoustrojów należących do tej grupy. Chlamydie są bakteriami bezwzględnie wewnątrzkomórkowymi. Nie mogą być one hodowane na podłożach bakteriologicznych. Mogą one rosnąć w komórkowych hodowlach. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.