Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Przewlekła niewydolność krążenia (łac. insufficientia circulatoria chronica) jest chorobą, która daje objawy ogólnoustrojowe.

Ladit 280x336

Występuje ona wtedy, gdy serce nie jest na tyle sprawne, aby móc przepompować całą dopływającą do niego krew do tkanek i narządów.

Anatomiczne serce składa się z dwóch przedsionków (prawy i lewy) oraz z dwóch komór (prawej i lewej).

W zależności od tego, z którą komorą wiąże się proces chorobowy, można wyróżnić niewydolność prawokomorową i lewokomorową. Przewlekła niewydolność krążenia trwa wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat.

Prowadzi ona do poważnych zmian adaptacyjnych organizmu.

Przewlekła niewydolność krążenia powoduje, że pacjent odczuwa duszności, szybciej się męczy i doskwiera mu dokuczliwy kaszel. Przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa bardzo często występują wspólnie z niektórymi symptomami lewokomorowej niewydolności krążenia.

Stąd też w przebiegu choroby może dojść do powiększenia wątroby, poszerzenie żył szyjnych, nieregularnego rytmu serca i obrzęków kończyn. Płyn może zbierać się w jamie brzusznej, w jamie opłucnowej, a niekiedy w worku osierdziowym.

Przyczyny przewlekłej niewydolności krążenia są związane z szeregiem chorób.

Niektóre z nich można wyróżnić choroby układu krążenia, a także schorzenia dotyczące narządów innych układów organizmu.

Do pierwszego grona należą:

Ladit 160x600
  • choroba niedokrwienna serca
  • zawał mięśnia serca
  • nadciśnienie tętnicze
  • kardiomiopatia
  • wady zastawek serca
  • zaburzenia rytmu serca

Wśród innych chorób prowadzących do przewlekłej niewydolności krążenia można wymienić przewlekłe choroby płuc, anemię, nadczynność tarczycy i nowotwory serca. Skąpoobjawowa przewlekła niewydolność krążenia może się nasilić pod wpływem infekcji.

Zapobieganie przewlekłej niewydolności krążenia polega na leczeniu chorób podstawowych wymienionych wyżej przyczyniających się do rozwoju omawianej choroby.

Pacjent powinien często poddawać się kontrolom lekarskim oraz stosować się do zaleceń lekarza. Ma to bardzo duży wpływ na przebieg choroby. Zaleca się regularne wizyty u lekarza. Stan pacjenta i stopień zaawansowania choroby są wówczas stale monitorowane.

Brak współpracy z lekarzem może skutkować szybkim postępem niewydolności krążenia.

Powikłania przewlekłej niewydolności krążenia są bardzo groźne.

Wśród nich można wymienić obrzęk płuc, zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu oraz nagła śmierć sercowa.

Bardzo ważne jest zgłoszenie się do lekarza w razie wystąpienia niepokojących symptomów. Diagnostyka obejmuje szereg badań dodatkowych umożliwiających wykrycie przyczyny niewydolności krążenia.

Wśród nich można wymienić między innymi badanie biochemiczne krwi, badanie moczu, RTG klatki piersiowej oraz cewnikowanie serca. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.