Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Leczenie raka jajnika odbywa się z zastosowaniem terapii chirurgicznej, która ma charakter leczenia podstawowego. Leczenie raka jajnika uwzględnia również radioterapię i chemioterapię.

Ladit 280x336

Radioterapia jest leczeniem uzupełniającym w stosunku do leczenia chirurgicznego, z kolei chemioterapia ma charakter zarówno uzupełniający, jak i indukcyjny. Standardowo we wszystkich przypadkach guzów jajnika stosuje się operacyjne leczenie.

Jego celem jest ustalenie histologicznego rozpoznania nowotworu, a także chirurgiczno - patologicznego stopnia jego zaawansowania. Trzecim i najważniejszym celem jest usunięcie nowotworu.

W wyniku operacji  w całości lub częściowo zostaje usunięty rak jajnika. Leczenie ma na celu przede wszystkim zmniejszenie masy guzów, w ten sposób, aby nie ucierpiało na tym zdrowie pacjentki.

Pierwotna operacja cytoredukcyjna to leczenie raka jajnika polegające na usunięciu maksymalnej masy guza pierwotnego oraz ognisk przerzutowych. Operacja odroczona także jest stosowana w przypadku, gdy zostanie wykryty rak jajnika.

Leczenie polega na przeprowadzeniu zabiegu po zastosowaniu krótkiego cyklu chemioterapii o charakterze indukcyjnym.

 

Osłabia ona nowotwór, jakim jest rak jajnika. Leczenie operacyjne jest wówczas bardziej skuteczne, ponieważ łatwiej jest usunąć znaczną masę nowotworu. Chemioterapia polega na stosowaniu syntetycznych związków chemicznych.

Ladit 160x600

Stosuje się ją nie tylko w przypadku chorób spowodowanych przez drobnoustroje i pasożyty, lecz głównie w przypadku chorób nowotworowych. Samo pojęcie chemioterapii zostało wprowadzone do medycyny przez Paula Ehrlicha, który zastosował po raz pierwszy organiczny związek chemiczny zwany salwarsanem w leczeniu schorzeń spowodowanych krętkami i pierwotniakami.

Obecnie w chemioterapii nowotworu stosuje się cytostatyki. Są to substancje hamujące namnażanie się komórek. Powodują znaczące zmniejszenie wielkości nowotworu. Może się zdarzyć, że chemioterapia nie podziała prawidłowo na rakowe komórki macierzyste, które są bardzo odporne na substancje cytostatyczne.

Komórki nowotworowe mogą łatwo się rozprzestrzeniać w organizmie, który jest osłabiony chorobą i terapią. Wówczas dochodzi do przerzutów. Z kolei w leczeniu zakażeń drobnoustrojowych należy stosować chemioterapeutyki, w tym między innymi syntetyczne antybiotyki oraz sulfonamidy są to zupełnie inne związki chemiczne o innym działaniu w porównaniu z cytostatykami.

Chemioterapia jest jedną z głównych metod walki z nowotworami, obok radioterapii oraz leczenia operacyjnego. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.