Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Leczenie raka nerki odbywa się poprzez nefrektomię radykalną. Operacja polega na wycięciu nerki łącznie z torebką tłuszczową, regionalnymi węzłami chłonnymi, blaszkami powięzi nerkowej i nadnerczem.

Ladit 280x336

Jeżeli guz ma wymiar poniżej 4 cm i jest zlokalizowany w obrębie bieguna nerki, to można usuną samą masę guza pozostawiając miąższ nerki. Leczenie raka nerki w ten sposób odbywa się w niektórych przypadkach, między innymi w sytuacji, gdy chory posiada tylko jedną nerkę.

Leczenie raka nerki może odbywać się także poprzez selektywną embolizację tętnicy nerkowej. Terapia przeprowadzona w ten sposób ma charakter paliatywny. Metoda jest stosowana w przypadku występowania masywnego krwiomoczu.

Jeżeli zostanie zdiagnozowany rak nerki, leczenie skojarzone polega na zastosowaniu immunoterapii, chemioterapii i leczenia celowanego z użyciem innowacyjnych leków. Chemioterapia zwykle nie daje bardzo dobrych rezultatów. Gdy występuje rak nerki, leczenie powinno uwzględniać przede wszystkim pochodne 5-fluorouracylu.

Jeśli zostanie zdiagnozowany rak nerki, leczenie za pomocą fluorouracylu jest skuteczne, w połączeniu z wyżej wymienionymi metodami terapii.

 

Lek, o którym mowa jest organicznym związkiem chemicznym należącym do grupy zasad pirymidynowych. Stosuje się go także w leczeniu nowotworów w obrębie głowy i szyi, a także przewodu pokarmowego, sutka i w terapii brodawek. W leczeniu raka nerki stosuje się inhibitor kinazy białkowej zwany sunitinibem.

Ladit 160x600

Lek, o którym mowa, znalazł zastosowanie także w terapii nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego, a także w przypadku przerzutów po braku rezultatów terapii metanosulfonianem imatynibu. Wspomniany preparat hamuje receptory, które uczestniczą we wzroście nowotworów.

Maksymalne stężenie można stwierdzić około 6-12 godzin po zażyciu. Pokarm nie powoduje zmian w zakresie dostępności biologicznej tego leku. Innym preparatem stosowanym w terapii raka nerek jest bewacizumab należący do grona biotechnologicznych leków przeciwnowotworowych.

Ma charakter humanizowanego przeciwciała monoklonalnego i powstaje w drodze modyfikacji genetyczne. W badaniach klinicznych działanie przeciwnowotworowe można było stwierdzić w stosunku do wielu nowotworów. Lek jest stosowany również w terapii zwyrodnienia plamki żółtej, a także innych schorzeń powiązanych z nowotworzeniem naczyń.

Stosuje się go między innymi w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Może powodować skutki uboczne w postaci zaburzeń krzepnięcia krwi, epizodów krwawienia oraz nadciśnienia tętniczego. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.