Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

W przypadku choroby jaką jest rak szyjki macicy leczenie opiera się na leczeniu chirurgicznym, radioterapii, chemioterapii i immunoterapii. W większości przypadków, w których został zdiagnozowany rak szyjki macicy leczenie chirurgiczne polega na wycięciu guza w granicach zdrowych tkanek.

Ladit 280x336

Możliwe jest także leczenie ablacyjne powodujące zmniejszenie masy guza, albo wycięcie przerzutu. Inną metodą chirurgiczną jest leczenie paliatywne powodujące operacje podtrzymujące  funkcje życiowe organizmu chorego naruszone przez raka.

Paliatywne leczenie raka szyjki macicy stosuje się tylko u pacjentów w zaawansowanym okresie rozwoju choroby. W przypadku, gdy zostanie zdiagnozowany rak szyjki macicy leczenie chirurgiczne może być uzupełniane terapią adiuwantową.

Opiera się na stosowaniu chemioterapii i radioterapii uzupełniającej. Dotyczy szczególnie tych przypadków, w których stopień zaawansowania guza pierwotnego jest na tyle duży, że pojawia się poważne ryzyko obecności nieujawnionych mikroprzerzutów w węzłach chłonnych, albo odległych narządach.

U kobiet, u których został wykryty złośliwy rak szyjki macicy leczenie polega na zastosowaniu radioterapii.

 

Jej istotą jest lecznicze działanie promieniowania jonizującego, stosowanego w tej metodzie leczenia. Aby zniszczyć tkankę rakową jest potrzebna niższa dawka promieniowania niż do zniszczenia zdrowej tkanki.  Leczenie raka szyjki macicy za pomocą radioterapii może polegać na teleterapii, brachyterapii i terapii izotopowej.

Ladit 160x600

Teleterapia jest źródłem promieniowania umieszczonym na zewnątrz ciała chorego. W przypadku, gdy leczenie raka szyjki macicy polega na zastosowaniu brachyterapii, źródło promieniowania umieszcza się w obrębie tkanek rakowych, jamach ciała, albo na jego powierzchni. Wybór metody leczenia właściwie zależy od stopnia zaawansowania raka.

Leczeniem z wyboru w stopniu 0 lub Ia1 jest amputacja szyjki macicy, albo konizacja. Jeżeli rak jest w stadium od Ia2 do IIa stosuje się radykalną histerektomię uzupełnioną radioterapią i chemioterapią. Leczenie z wyboru w stopniach IIb oraz wyższych.
Radioterapia uzupełniająca po przeprowadzeniu operacji jest stosowana w przypadku stwierdzenia komórek nowotworowych w węzłach, które wycięto podczas operacji, albo w przypadku gdy stwierdzono naciek przymacicz.

Stosuje się ją również, jeżeli doszło do przerzutów do jajników i jajowodów. Do wskazań do przeprowadzenia radioterapii należy także rozpoznanie raka anaplastycznego i naciek trzonu macicy oraz zatory z komórek nowotworowych, które powstały w naczyniach chłonnych krwionośnych. .Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • rak szyjki macicy leczenie
  • leczenie raka szyjki macicy

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.