Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Rozwarstwienie aorty  stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Rozwarstwienie aorty występuje w rezultacie pęknięcia błony wewnętrznej ściany aorty.

Krew przedostaje się między środkową a wewnętrzną warstwę. Oddziela je od siebie, tworząc dwa światła w naczyniu, z których jedno jest prawdziwe, a drugie fałszywe. Rozwarstwienie aorty powoduje, że ściana naczynia ulega ścieńczeniu i może pęknąć.

Ostre rozwarstwienie aorty brzusznej jest skutkiem patologicznych zmian w obrębie ściany tętnicy.

Do czynników ryzyka, które mogą powodować rozwarstwienie aorty brzusznej zalicza się czynniki genetyczne, miażdżycę, zespół Marfana i zapalenie aorty w przebiegu choroby układowej. Zespół Marfana jest chorobą genetyczną tkanki łącznej oraz cechuje się stosunkowo dużą zmiennością fenotypową.

W przebiegu choroby występują zmiany narządowe, które są związane z układem ruchu, wzrokiem, sercem i naczyniami krwionośnymi.  Inne czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia choroby, jaką jest rozwarstwienie aorty brzusznej to wiek chorego, czynne palenie tytoniu oraz nadciśnienie tętnicze.

Rozwarstwienie aorty przyczyny może mieć też związane z chorobą POChP. Podobne czynniki powodują rozwarstwienie aorty piersiowej.

 

Aorta jest tętnicą główną człowieka, mającą postać dużego pnia tętniczego, jakiego gałęzie doprowadzają krew tętniczą do tkanek. Tętnica główna jest największą tętnicą w organizmie człowieka. Początek aorty znajduje się w przedłużeniu stożka tętniczego lewego.

Później wstępuje w śródpiersiu górnym i biegnie ku górze oraz w prawo na około 5-7 cm. Część wstępująca aorty składa się z trzech zatok, które są umieszczone ponad płatkami zastawki aorty. Część wstępująca aorty znajduje się w obrębie worka osierdziowego.

Łuk aorty znajduje się w okolicy prawego stawu żebrowo-mostkowego i kręgu Th3. Z górnego obwodu łuku odchodzą trzy duże tętnice, które noszą nazwę tętnicy szyjnej wspólnej lewej, pnia ramienno-głowowego i tętnicy podobojczykowej lewej.

W początkowym odcinku łuk biegnie do przodu od tchawicy, a później zstępuje wzdłuż przełyku i lewego obwodu tchawicy. Między odejściem tętnicy podobojczykowej lewej i przyczepem więzadła tętnicy znajduje się cieśń aorty, mająca postać zwężenia.

Część zstępująca aorty składa się z części piersiowej aorty i części brzusznej aorty. Część piersiowa aorty biegnie w śródpiersiu tylnym, a z wiekiem przesuwa się bardziej w lewo. Część brzuszna aorty zaczyna się w roztworze aortowym w przeponie na poziomie Th12.

Aorta przedłuża się w pośrodkową tętnicę krzyżową. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.