paź 202013
 
Oceń artykuł

sepsa leczenieSepsa jest rozpoznawana na podstawie objawów klinicznych. Nie istnieją precyzyjne markery biochemiczne sepsy.

Zasadnicze znaczenie mają badania mikrobiologiczne krwi. Od chorego pobiera się dwie próbki, w tym jedną przez osobne nakłucie żyły oraz z cewnika naczyniowego. W odnalezieniu ogniska zakażenia bardzo przydatne są badania obrazowe, a mianowicie RTG, USG i TK.

Jeśli chodzi o stan, jakim jest sepsa leczenie ma charakter przyczynowy i objawowy. U osoby, u której występuje sepsa leczenie przyczynowe opiera się na usunięciu ogniska zakażenia. Nie zawsze jet to możliwe. Trzeba przede wszystkim stosować jak najmniej inwazyjne, ale skuteczne postępowanie.

U chorego, u którego występuje sepsa leczenie opiera się na antybiotykoterapii. Przed rozpoczęciem leczenia należy pobrać materiał do badań mikrobiologicznych, aby odpowiednio wybrać antybiotyk. Czas leczenia zależy od stanu klinicznego chorego, a także czynnika etiologicznego i występowania powikłań. Leczenie nie może być krótsze niż siedem dni.

Leczenie sepsy polega także na hamowaniu rozwoju reakcji zapalnej.

U osób obciążonych wysokim ryzykiem zgonu w przebiegu sepsy, trzeba zastosować rekombinowane ludzkie aktywowane białko zmniejszające śmiertelność. Można jest zastosować tylko wtedy, gdy standardowe leczenie sepsy przebiega prawidłowo i nie ma żadnych przeciwwskazań.

Do najważniejszych przeciwwskazań należy zaliczyć czynne krwawienie wewnętrzne, krwotoczny udar mózgu, ciężki uraz głowy i nowotwór. Objawowe leczenie sepsy początkowo polega na postępowaniu przeciwwstrząsowym. Po stwierdzeniu ciężkiej sepsy trzeba niezwłocznie rozpocząć postępowanie.

Jego celem jest poprawa stanu chorego w ciągu pierwszych sześciu godzin od wstrząsu. Choremu przetacza się płyny dożylnie, aby wypełnić łożysko naczyniowe. Stosuje się również leki, które obkurczają naczynia i zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego. W niektórych przypadkach leczenie skupia się na niewydolności oddechowej, niewydolności nerek, kortykoterapii lub kwasicy.

Można też stosować postępowanie uzupełniające, polegające na przetaczaniu preparatów krwi, między innymi koncentratu krwinek czerwonych i koncentratu krwinek płytkowych. Chory musi mieć zapewnione odpowiednie żywienie. W miarę możliwości stosuje się odżywianie drogą dojelitową.

Leczenie powinno uwzględniać zapobieganie wrzodom stresowym, żylnej chorobie zakrzepowo – zatorowej. Można łatwo zauważyć, że leczenie sepsy jest bardzo  złożone i skomplikowane. Niejednokrotnie kończy się niepowodzeniem, z powodu zbyt późnego rozpoczęcia terapii.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • nawrot sepsy
  • choroba zakaźna sepsa leczenie ziołami
  • nawrót posocznicy
  • sepsa nawroty
  • sepsa postępowanie

 Zostaw odpowiedź

<= Skopjuj Ten Kod

<= Wklej Kod Tutaj