Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Sinica  (łac. cyanosis)  jest objawem charakteryzującym się sinym i niebieskim zabarwieniem skóry oraz błon śluzowych ciała.

Ladit 280x336

Sinica jest spowodowana zwiększoną ilością hemoglobiny odtlenowanej we krwi włośniczkowej, albo obecnością patologicznej hemoglobiny. Z reguły sinica ma swe źródło w pojawieniu się methemoglobiny. Choroba sinica może mieć charakter centralny, albo obwodowy.

Różnicuje się je za pomocą objawu Lewisa. Jeżeli występuje choroba sinica, konieczne jest wykonanie gazometrii, albo pulsometrii.

Należy dodać, że choroba sinica nie występuje u osób cierpiących na ciężką niedokrwistość, bo nie jest związana z obniżeniem poziomu hemoglobiny. Sinica bardzo wcześnie pojawia się u osób cierpiących na czerwienicę prawdziwą.

Sinica centralna jest spowodowana obniżeniem wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem, albo pojawieniem się patologicznej hemoglobiny. Dochodzi do niej wówczas, gdy ciśnienie parcjalne tlenu w tętniczej krwi jest mniejsze niż 60 mm Hg, zaś wysycenie hemoglobiny tlenem jest mniejsze niż 85%.

Do sinicy centralnej dochodzi w rezultacie niewydolności oddechowej spowodowanej zaburzeniami oddychania w przebiegu zapalenia płuc lub innych chorób, w przypadku których zostaje zaburzony stosunek wentylacji do perfuzji. Do sinicy centralnej przyczyniają się także wady wrodzone serca, obniżenie ciśnienia tlenu oraz obecność methemoglobiny lub sulfhemoglobiny.

Ladit 160x600

Sinica obwodowa jest wywołana zmniejszeniem perfuzji tkanek w układzie obwodowym.

 

Przyczyną jej wystąpienia jest bardzo duże wychłodzenie ciała, zmniejszenie objętości wyrzutowej serca spowodowane wstrząsem kardiogennym, zwężeniem zastawki mitralnej lub aortalnej.

Do wystąpienia sinicy obwodowej przyczyniają się także miejscowe zaburzenia układu tętniczego w postaci zatorów tętniczych lub związane z angiopatią cukrzycową. U źródeł sinicy obwodowej mogą leżeć także zaburzenia naczynioruchowe w formie nerwicy lub objawu Raynauda.

Można także wyróżnić odmianę zwaną sinicą płucną, wywołaną słabym utlenowaniem krwi, do którego dochodzi w rezultacie zaburzenia czynności płuc. Ustępuje, gdy chory oddycha czystym tlenem, co odróżnia ją od sinicy centralnej wynikającej z methemoglobinemii lub związanej z sercem.

Methemoglobinemia jest chorobą, która polega na występowaniu hemoglobiny patologicznej. Jej cząsteczka hemu zawiera żelazo na trzecim stopniu utlenienia, a nie na drugim, przez co dochodzi do niezdolności do przyłączania i przenoszenia tlenu. Jeżeli stężenie methemoglobiny wynosi powyżej 1,5 g/l pojawia się sinica.

Zawartość methemoglobiny przekraczająca 70% może powodować śmierć.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • sinica objawy
  • methemoglobinemia przyczyny
  • sinica obwodowa zgon przyczyna
  • sinoca rokowania

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.