Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Skręcenie stawu (łac. distorsio) jest urazem, który polega na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w obrębie stawu.

Ladit 280x336

Skręcenie stawu może doprowadzić do uszkodzenia okolicznych struktur, a mianowicie torebki stawowej, więzadeł, chrząstki stawowej i przyczepów ścięgien.

W niektórych przypadkach dochodzi do uszkodzenia fragmentów kostnych. Można wyróżnić kilka stopni skręcenia stawu, w tym:

  • skręcenie stawu I stopnia
  • skręcenie stawu II stopnia
  • skręcenie stawu III stopnia
  • skręcenie stawu IV stopnia

W pierwszym przypadku dochodzi do naciągnięcia torebki i więzadeł. Drugi stopień odnosi się do rozerwania torebki stawowej, natomiast trzeci stopień ma związek z rozerwaniem torebki stawowej i więzadeł.

Skręcenie stawu czwartego stopnia wiąże się z oderwaniem więzadeł razem z fragmentem kostnym.

W terminologii medycznej nosi ono nazwę awulsji. Rozpoznanie skręcenia stawu następuje w oparciu o badanie kliniczne i USG. Nie należy mylić skręcenia stawu ze zwichnięciem (łac. luxatio), które jest nieco innym uszkodzeniem.

Zwichnięcie w przeciwieństwie do skręcenia stawu polega na utracie fizjologicznej łączności powierzchni stawowych kości, które są połączone torebką stawową.

Ladit 160x600

Zwichnięcie występuje w towarzystwie uszkodzenia struktur wewnątrzstawowych i naciągnięcie, albo rozerwanie torebki stawowej.

Zwichnięcie może być spowodowane urazem, zwiotczeniem mięśni, które odpowiadają za stabilizowanie stawu, albo wrodzoną dysplazją stawu wynikającą z zaburzeń rozwojowych. Do zwichnięcia stawu może dojść także w wyniku uszkodzenia powierzchni stawowych z powodu postępującego procesu nowotworowego lub zapalnego.

Staw jest ruchomym połączeniem występującym między składnikami szkieletu zewnętrznego, albo wewnętrznego. Stawy są strukturami anatomicznymi występującymi u stawonogów i kręgowców. U ostatnich z wymienionych są określane mianem połączeń maziowych.

Głównym problemem jest tarcie. Powierzchnie stawowe kości są pokryte chrząstką szklistą, która w toku ewolucji uodporniła się na ścieranie. Można wyróżnić kilka rodzajów stawów. Pierwszy podział jest oparty na kryterium liczebności kości łączących w stawie. Na tej podstawie można wyróżnić staw prosty i złożony.

Staw prosty charakteryzuje się tym, że jest zbudowany tylko z dwóch kości.

Z kolei staw złożony charakteryzuje się tym, że jego struktura obejmuje więcej niż dwie kości.

Przykładem złożonego stawu jest staw łokciowy. Drugi podział opiera się na kryterium liczby osi. Obejmuje on stawy jednoosiowe, dwuosiowe i wieloosiowe.

Stawy jednoosiowe są grupą obejmującą staw zawiasowy, obrotowy oraz śrubowy. Stawy dwuosiowe obejmują staw eliptyczny i siodełkowaty. Z kolei stawy wieloosiowe dotyczą stawu kulistego wolnego i panewkowego. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.