Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Drakunkuloza (łac. dracunculosis) jest chorobą pasożytniczą powodowaną zarażeniem nitkowcem podskórnym. W dawnych czasach występowała ona głównie w krajach położonych w obrębie pasa zwrotnikowego w Afryce i w Azji Środkowej. Obecnie

 

Dur plamisty (łac. Typhus exanthematicus) jest chorobą zakaźną należącą do szerokiego grona schorzeń znanych jako riketsjozy. Dur plamisty jest wywoływany przez bakterie z rodziny Rickettsiaceae. Endemiczny dur plamisty jest powodowany

 

Drgawki (łac. convulsiones) są mimowolnymi skurczami mięśni występującymi w przebiegu niektórych chorób, między innymi padaczki, tężca lub cukrzycy. Drgawki mogą pojawiać się także przy wysokiej gorączce, czyli przekraczającej 40 stopni

 

Dreszcze są drobnofalistym drżeniem ciała wywołanym nieskoordynowanymi skurczami mięśni. W przypadku, gdy występują dreszcze, przyczyny, objawy są rezultatem szybkiego wzrostu temperatury ciała.  Dreszcze występują nie tylko u człowieka, ale też

 

Dusznica bolesna (łac. angina pectoris) jest chorobą polegającą na występowaniu napadu bólu zlokalizowanego w okolicy mostka lub serca. Dusznica bolesna rozwija się w rezultacie utrudnienia, albo zmniejszenia przepływu krwi przez