Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Furunkuł (łac. furunculus) jest zmianą chorobową znaną też pod nazwą czyraka. Pod tym pojęciem należy rozumieć ropne zapalenie okołomieszkowe, któremu towarzyszy wytworzenie się czopa martwiczego. Furunkuł początkowo ma postać guzka,

 

Fotodermatoza jest chorobą skóry spowodowaną ekspozycją na światło słoneczne oraz powiązaną z nadwrażliwością na promienie słoneczne. Fotodermatoza jest zależna od mechanizmów immunologicznych, albo czynników zewnętrznych. Fotodermatoza może być spowodowana przez

 

Filarioza (łac. Filariasis) jest ogólnym określeniem grupy schorzeń wywoływanych przez nicienie. Filariozy są przewlekłymi chorobami pasożytniczych kręgowców. Wyjątkiem w tym przypadku są ryby. Drobnoustroje chorobotwórcze wywołujące filariozy są określane mianem

Flu

 

Flu (łac. influenza), czyli grypa, jest chorobą wirusową, której towarzyszy bardzo wysoka gorączka sięgająca nawet 40 stopni Celsjusza. Charakterystyczną cechą obrazu klinicznego grypy jest występowanie bólu mięśni i stawów, osłabienie,

 

Febra (łac. Febris flava) jest chorobą wywoływaną przez wirusem należącym do grona flaviwirusów. Infekcja wywołana wspomnianym drobnoustrojem może przebiegać pod różnymi postaciami klinicznymi. Febra może mieć łagodny, albo cięższy przebieg.

 

Fobia (łac. phobia) jest zaburzeniem nerwicowym polegającym na odczuwaniu uporczywego lęku. Fobia może być wywołana określonymi sytuacjami, przedmiotami lub zjawiskami. Fobia wiąże się z unikaniem przyczyn, które ją wywołują co

 

Fibromialgia (łac. fibromyositis) jest zespołem chorobowym, który charakteryzuje się występowaniem uogólnionego bólu w układzie ruchu oraz występowaniem punktów, które są rozmieszczone symetrycznie są to tak zwane punkty spustowe. Punkty spustowe

 

Fenyloketonuria (łac. Phenylketonuria) jest wrodzoną i uwarunkowaną genetycznie enzymopatią, która polega na gromadzeniu się w organizmie  fenylolaniny.  Aminokwas ma toksyczny wpływ na organizm. Fenyloketonuria powstaje w wyniku mutacji genu odpowiedzialnego