Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Hipertyreoza (łac. hyperthyreosis) jest chorobą rozwijającą się w wyniku nadprodukcji hormonów tarczycy. Przyczyny hipertyreozy mogą być związane z terapią polegającą na podawaniu pacjentowi nadmiernych dawek hormonów tarczycy, zaburzeń w metabolizmie

 

Hiperamonemia jest zaburzeniem metabolicznym, w którego przebiegu dochodzi do zwiększonego dopuszczalnego poziomu stężenia amoniaku w surowicy krwi. W zależności od przyczyny można wyróżnić dwie postaci hiperamonemii. Pierwotna hiperamonemia jest spowodowana

 

Homocystynuria (ang. homocystinuria) jest chorobą metaboliczną uwarunkowaną genetycznie. Homocystynuria polega na tym, że metabolizm aminokwasu metioniny przebiega nieprawidłowo. W rezultacie dochodzi do podwyższonego poziomu homocysteiny w surowicy i w moczu.

 

Hipotyreoza (łac. hypothyreosis) jest chorobą spowodowaną niedoborem hormonów tarczycy. Hipotyreoza prowadzi do spowolnienia procesów metabolicznych. Choroba występuje u około 1-6% osób w wieku 60. roku życia. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz

 

Hiperaldosteronizm (łac. hyperaldosteronismus) jest nadczynnością kory nadnerczy prowadzącą do wzmożonego wytwarzania adosteronu. Nadnercza są parzystym narządem wewnątrzwydzielniczym położonym nad górnym biegunem nerek. Hiperaldosteronizm pierwotny jest spowodowany łagodnym guzem nadnercza zwanym

 

Halitoza jest chorobą występującą głównie u młodych osób czynnych zawodowo. Znaczna większość przypadków zachorowań jest związana z metabolizmem bakterii. Przyczyny halitozy są związane z bakteriami zasiedlającymi tylną, grzbietową powierzchnię języka.

 

Hipochondria (łac.  hipochondriasis), znana również pod nazwą zaburzenia hipochondrycznego, jest zaburzeniem somatoformicznym charakteryzującym się występowaniem u chorego stałego i nieuzasadnionego przekonania o istnieniu poważnej i postępującej choroby lub wielu schorzeń.