Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Matołectwo jest niedorozwojem umysłowym ciężkiego stopnia. Powstaje on w wyniku wrodzonej pierwotnej niedoczynności tarczycy. Matołectwo było dawniej często spotykane wśród ludności zamieszkującej górskie rejony. Obecnie występuje ono dość rzadko ze

 

Mononeuropatia jest rodzajem neuropatii, która dotyczy jednego neuronu. Mononeuropatia jest stanem chorobowym nerwów wynikającym z zaburzeń dotyczących procesu odbierania i przekazywania informacji przez komórki nerwowe. Mononeuropatia jest rodzajem neuropatii ogniskowej.

 

Menorrhagia (łac. menorrhagia) jest zaburzeniem polegającym na występowaniu przedłużającego się krwawienia miesiączkowego, które pojawia się regularnie. Przyczyna menorrhagii najczęściej tkwi w zmianach organicznych. Menorrhagia może być spowodowana rozwojem podśluzówkowych mięśniaków.

 

Molle jest to zmiana o charakterze łagodnego nowotworu powstająca z tkanki łącznej i mająca postać miękkiego włókniaka (łac. fibroma molle). Miękki włókniak jest nowotworem o wrodzonym charakterze. Molle mogą pojawić

 

Myopia (łac. myopia) uchodzi za jedną z najczęściej spotykanych wad refrakcyjnych wzroku. Myopia polega na tym, że tor optyczny oka nie skupia promieni świetlnych w prawidłowy sposób. Wada jest zwana

 

Miastenia gravis (łac. myasthenia gravis) jest przewlekłą chorobą, która charakteryzuje się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych. Występuje tak zwana nużliwość. Miastenia gravis jest skutkiem procesu autoimmunologicznego skierowanego przeciw receptorom

 

Moczówka prosta (łac. diabetes insipidus) jest chorobą, która polega na niezdolności do zagęszczania moczu, poliurii i polidypsji. Moczówka prosta centralna, zwana także ośrodkową i wazopresynozależną wiąże się z zaburzeniami czynności

 

Mania (łac. mania) jest zaburzeniem psychicznym należącym do afektywnych zaburzeń. Charakteryzuje się tym, że w jej przebiegu występuje drażliwy lub podwyższony nastrój. Mania przejawia się w tak zwanych stanach maniakalnych