Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Mocznica  (łac. uraemia) jest schyłkową przewlekłą chorobą nerek charakteryzującą się niewydolnością tego narządu. Mocznica jest także znana pod nazwą uremii. Zespół objawów klinicznych może wystąpić także w ostrej niewydolności nerek.

 

Martwica (łac. necrosis) zwana również nekrozą jest miejscowym obumarciem komórek tkanki organizmu zwierzęcego lub roślinnego. Martwica może być spowodowana zaburzeniami gospodarki mineralnej w przypadku roślin, albo nieprawidłowym odżywianiem tkanki przez

 

Malaria (łac. malaria) jest jedna z tropikalnych chorób pasożytniczych. Może mieć postać ostrą lub przewlekłą. Malaria u ludzi jest zwykle powodowana przez zakażenie zarodźcem ruchliwym i sierpowatym. Malaria jest najbardziej

 

Miastenia (łac. myasthenia gravis) jest nabytą i przewlekłą chorobą, która charakteryzuje się szybkim zmęczeniem oraz znaczącym osłabieniem mięśni szkieletowych. Mięśnie są narządem czynnym ruchu zbudowanym z tkanki mięśniowej prążkowanej poprzecznie.

 

Mukowiscydoza (łac.  mucoviscidosis) jest znana także pod nazwą zwłóknienia torbielowatego. Należy do grona chorób wielonarządowych. Trudno odpowiedzieć na pytanie, co to jest mukowiscydoza, jednym zdaniem. Występowanie mukowiscydozy jest uwarunkowane defektem