Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Owrzodzenie rogówki (łac. ulcus corneae) jest ubytkiem w tkance rogówki objętej zmianami chorobowymi. Owrzodzenie rogówki zostaje zapoczątkowany naciekiem spowodowanym działaniem drobnoustrojów, albo innego czynnika uszkadzającego. Można wyróżnić kilka postaci choroby,

 

Ornitoza jest chorobą zakaźną, którą człowiek może zarazić się od zwierząt. Ornitoza jest wywoływana przez drobnoustrój Chlamydia psittaci. Człowiek może się nią zarazić najczęściej od gospodarskiego i domowego ptactwa. Papugi,

 

Owrzodzenia podudzia są powikłaniem zaawansowanej niewydolności układu żylnego w obrębie kończyn dolnych. Owrzodzenia podudzi mają postać rany, lecz nie są chorobą dermatologiczną. Leczenie miejscowe poprzez stosowanie maści i kremów nie

 

Odwarstwienie siatkówki (łac. decorticatio retinae) jest chorobą oczu występującą wówczas, gdy siatkówka zostaje oddzielona od naczyniówki, która znajduje się bezpośrednio pod nią. Odwarstwienie siatkówki prowadzi do upośledzenia wzroku. W skrajnych