Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Leczenie szpiczaka mnogiego ma charakter indukujący. Schemat terapii jest dobierany indywidualnie i zależy od tego, czy pacjent kwalifikuje się do zabiegu autologicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych.

Ladit 280x336

Można wyróżnić cztery schematy chemioterapii wielolekowej. Leczenie szpiczaka mnogiego może opierać się na schemacie VAD, CDT, MP, albo VBMLCP. Nieco inaczej przebiega terapia w przypadku, gdy choroba jest oporna na leczenie, albo występują nawroty choroby.

Wówczas leczenie szpiczaka mnogiego polega na zastosowaniu chemioterapii według schematu EDAP oraz tak zwanego leczenia immunomodulującego, opartego na zastosowaniu talidomidu, bortezomibu lub deksametazonu.

Niekiedy przeszczep szpiku kostnego jest wskazany, gdy zostanie zdiagnozowany szpiczak mnogi. Leczenie jest zwykle alternatywą dla wyżej przedstawionych metod leczenia. W przypadku, gdy jest rozpoznany szpiczak mnogi, leczenie może opierać się na zastosowaniu przeszczepu allogenicznego lub autogenicznego.

Należy jednak zaznaczyć, że żaden z nich nie jest w stanie zapewnić całkowitego wyleczenia.

 

W większości przypadków dochodzi do nawrotu choroby, jaką jest szpiczak mnogi. Leczenie wspomagające stosowane w przebiegu tego nowotworu złośliwego obejmuje terapię osłaniającą nerki, a także leczenie przeciwosteolityczne, leczenie hiperkalcemii, niedokrwistości i hiperproteinemii.

Ladit 160x600

Chemioterapia jest jedną z głównych metod leczenia szpiczaka mnogiego. Polega na stosowaniu środków chemicznych w celach leczniczych. W gronie chemioterapeutyków znajduje się kilka rodzajów leków, w tym między innymi środki o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwnowotworowym oraz leki przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze.

Twórca chemioterapii jest P. Ehrlich, który pod koniec XIX wieku zaproponował użycie środków chemicznych w terapii chorób zakaźnych. Jeżeli chemioterapeutyki są stosowane w optymalnych, zalecanych dawkach, to prowadzą do zabicia lub uszkodzenia drobnoustrojów chorobotwórczych.

Z reguły nie szkodzą człowiekowi. Wyjątkiem są tylko leki stosowane przeciw nowotworom. W ramach środków przeciwnowotworowych można wyróżnić antybiotyki hamujące procesy powiązane z podziałami komórkowymi, leki antymitotyczne i antymetaboliczne.

Leki antymitotyczne noszą także nazwę środków cytostatycznych i hamują podziały komórkowe zarówno zdrowych, jak i nowotworowych komórek.

Z koeli leki antymetaboliczne charakteryzują się tym, że hamują odbywające się procesy enzymatyczne, które warunkują życie komórek. Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.