Visit Us On FacebookVisit Us On GooglePlusCheck Our Feed
 

Talasemia (łac. thalassaemia)  jest chorobą znaną również pod nazwą niedokrwistości tarczowatokrwinkowej. Talasemia polega na występowaniu ilościowych zaburzeń syntezy emoglobiny.

Ladit 280x336

Przyczyny wystąpienia schorzenia, jakim jest talasemia, są związane z wrodzonym defektem biosyntezy łańcuchów globiny.

We krwi obwodowej z reguły stwierdza się mikrocytozę, poikilocytozę i anizocytozę. Beta talasemia występuje wtedy, gdy dochodzi do zmniejszenia wytwarzania łańcucha beta-globiny.

Skutkiem postaci choroby, jaką jest beta talasemia jest spadek HbA i tworzenie się HbA2.

U chorych, u których zostanie stwierdzona beta-talasemia może dojść do kompensacyjnego wzrostu produkcji gamma-globuliny i zwiększonej zawartości HbF.

W przebiegu talasemii występuje mikrocytoza, która jest stanem hematologicznym cechującym się występowaniem mikrocytów w krążącej krwi. Mikrocyty są drobnymi krwinkami czerwonymi, których pojawienie się świadczy o zakłóceniu procesu erytropoezy.

Mikrocyty mogą pojawić się w przypadku anemii, talasemii, niedożywieniu oraz zatruciu ołowiem.

 

Są to jedynie niektóre stany chorobowe, jakim towarzyszy mikrocytoza. Podczas talasemii występuje również anizocytoza, która polega na występowaniu czerwonych krwinek charakteryzujących się różną wielkością.

Ladit 160x600

Biorąc pod uwagę wielkość krwinek, można je podzielić na mikrocyty, normocyty, makrocyty i megalocyty. Mikrocyty polegają na tym, że występują krwinki o średnicy mniejszej od normy. Normocyty są krwinkami czerwonymi posiadającymi przeciętną, prawidłową wielkość. Makrocyty są natomiast krwinkami większymi niż 9,0 ?m. Wielkość megalocytów przekracza 12 ?m.

Ostatnie z wymienionych pojawiają się zwykle w przypadku erytropoezy płodowej oraz w przebiegu chorób wątroby. Mogą towarzyszyć przewlekłemu niedoborowi witaminy B12 oraz zespołom złego wchłaniania. Zabarwienie megalocytów i makrocytów jest podobne do barwy normocytów.

Są to komórki krwi o prawidłowym lub nadmiernym wysyceniu hemoglobiną. Przeważnie charakteryzują się owalnym kształtem, tak jak normocyty. Mogą jednak posiadać dodatkowe struktury, tzw. struktury wewnątrzkrwinkowe, albo zaburzony kształt bądź barwę.

W przebiegu talasemii występuje także poikilocytoza, która polega na pojawieniu się krwinek czerwonych o różnym kształcie we krwi. Stan, o którym mowa występuje tylko wtedy, gdy ilość krwinek o nieprawidłowym kształcie przekracza 10% ogólnej ilości erytrocytów.Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:
  • mikrocytoza

 Zostaw odpowiedź

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.